Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 20.03.2019.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 20.03.2019.

Конкурс Биолошког факултета Почетак конкурса 20.03.2019.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 20.03.2019.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 13.03.2019.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 13.03.2019.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 13.03.2019.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 06.03.2019.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 06.03.2019.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 06.03.2019.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 06.03.2019.

Конкурси Студентског парламента

Конкурс за студента проректора

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама - продужен рок до 25.09.2018. године

Конкурси универзитетских задужбина и фондација


15. март 2019.

Фондација Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке - Oглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана број 7.


15. март 2019.

Задужбина Ђоке Влајковића - Oглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана број 6.


12. март 2019.

Oдлукa о додели стипендија Фондацијe Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2018/2019. годину


12. март 2019.

Извештај о раду Задужбина Драгољуба Маринковића за 2018. годину


28. фебруар 2019.

Oдлукa о расписивању конкурса за додели „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“

Упутство за рад

Изјава


26. фебруар 2019.

Oдлукa о учешћу Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине докторских академских студија на Економском факултету, Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину

Oдлукa о додели „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за школску 2018/2019. годину


19. фебруар 2019.

Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.


19. фебруар 2019.

Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.


07. фебруар 2019.

Одлука о додели награда Фондације "Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић"


01. фебруар 2019.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића за школску 2018/2019. годину


31. јануар 2019.

Oдлукa о расписивању конкурса Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

Пријава на конкурсПријава на конкурс