Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета организационих наука19.04.2017.

Конкурс Факултета политичких наука19.04.2017.

Конкурс Православног богословског факултета12.04.2017.

Конкурс Шумарског факултета06.04.2017.

Конкурс Рударско - геолошког факултета05.04.2017.

Конкурс Машинског факултета05.04.2017.

Конкурс Факултета за физичку хемију29.03.2017.

Конкурс Пољопривредног факултета29.03.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Одлука о додели стипендија Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели једнократна помоћ Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Фондације Милана Стефановића- Смедеревца и супруге Даринке за школску 2016/2017. годину

Стипендија Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2016/2017. годину

Стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2016/2017. годину

Одлукa о расписивању конкурса за доделу материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели награде Задужбине Ђоке Влајковића 2017.

Образложење награда Задужбине Ђоке Влајковића 2017.

Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2017. годину за најбоље научно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено у 2016 години.

Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2017. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2016. години

Пријава