Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 16.10.2019.

Конкурс Факултета ветеринарске медицине Почетак конкурса 09.10.2019.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 09.10.2019.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 09.10.2019.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 09.10.2019.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 04.10.2019.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 02.10.2019.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 02.10.2019.

Јавни позив

Јавни позив за именовање директора Рачунарског центра Универзитета у БеоградуОбјављено 07.10.2019.

Конкурси Студентског парламента

Конкурс за студента проректораОбјављено 17.10.2019.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

12. септембар 2019.

Одлука о додели стипендија Задужбине Раде и Милана Вукићевића


Пријава на конкурс