Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурси Пољопривредног факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурси Медицинског факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 16.01.2019.

Конкурси Студентског парламента

Конкурс за студента проректора

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама - продужен рок до 25.09.2018. године

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

17. децембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“


07. децембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића


16. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Раде и Милана Вукићевића за школску 2018/2019. годину


16. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондацијe Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за школску 2018/2019. годину

Изјава

Упутство за рад

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2018/2019. годину

Oдлукa о учешћу у трошковима школарине Задужбине Миливоја Јовановића и Луке ЋеловићаПријава на конкурс