О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета организационих наукаПочетак конкурса 31.05.2023.

Конкурс Факултета организационих наукаПочетак конкурса 24.05.2023.

Конкурс Филозофског факултетаПочетак конкурса 24.05.2023.

Конкурс Факултета за физичку хемијуПочетак конкурса 24.05.2023.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 17.05.2023.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 17.05.2023.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 12.05.2023.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 03.05.2023.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

20. март 2023.

Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“

Пријава

16. јануар 2023.

Одлука о расписивању конкурса за доделу награде Александра Котуровића
Пријава