Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Биолошког факултета 21.06.2017.

Конкурс Филолошког факултета 20.06.2017.

Конкурс Фармацеутског факултета 19.06.2017.

Конкурс Фармацеутског факултета 19.06.2017.

Конкурс Фармацеутског факултета 19.06.2017.

Конкурс Факултета политичких наука 14.06.2017.

Конкурс Факултета политичких наука 14.06.2017.

Конкурс Шумарског факултета 14.06.2017.

Конкурс Машинског факултета 07.06.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Одлука о додели награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оcce. Никола Драгићевић“ за 2016. годину

Одлука о додели материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Конкурс за доделу новчане награде Фондације „Сестре Булајић“

Стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели наградe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2016/2017. годину

Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - партиципација у трошковима школарине докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, за школску 2016/2017.годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Раде и Милана Вукићевића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели једнократна помоћ Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Фондације Милана Стефановића- Смедеревца и супруге Даринке за школску 2016/2017. годину

Пријава