Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 19.6.2019.

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 19.6.2019.

Конкурс Конкурс Саобраћајног факултета Почетак конкурса 19.6.2019.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 19.6.2019.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 11.6.2019.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 7.6.2019.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 5.6.2019.

Конкурси Факултета политичких наука Почетак конкурса 5.6.2019.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 5.6.2019.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 29.5.2019.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 29.5.2019.

Конкурс Електротехнчког факултета Почетак конкурса 29.5.2019.

Конкурси Студентског парламента

Конкурс за студента проректора

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама - продужен рок до 25.09.2018. године

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

13. мај 2019.

Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“Пријава на конкурс