Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета политичких наука19.07.2017.

Конкурс Факултета политичких наука19.07.2017.

Конкурс Шумарски факултета19.07.2017.

Конкурс Машинског факултета19.07.2017.

Конкурс Економског факултета19.07.2017.

Конкурс Факултета организационих наука05.07.2017.

Конкурс Пољопривредног факултета05.07.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Одлука о додели награде Фондације „Сестре Булајић“ за најбоље одбрањене дипломске радове

Пријава