Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 22.11.2017.

Конкурс Факултета политичких наука 22.11.2017.

Конкурс Факултета за физичку хемију 22.11.2017.

Конкурси Географског факултета 16.11.2017.

Конкурс Факултета организационих наука 15.11.2017.

Конкурс Факултета политичких наука 15.11.2017.

Конкурс Машинског факултета 15.11.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Oдлуку о расписивању конкурса за доделу „Награде Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

Задужбинa Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића расписује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана број 17

Пријава на конкурс