Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Машинскoг факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурс Православнo богословскoг факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурс Биолошкoг факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурс Саобраћајног факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 23.05.2018.

Конкурси Медицинског факултета Почетак конкурса 16.05.2018.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 16.05.2018.


Конкурси Студентског парламента

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2018. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2017. години.

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2018. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2017. години.

Одлука о расписивању Конкурса Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању.

Пријава за доделу финанскијске подршке Задужбине Ђоке Влајковића

Пријава на конкурс