Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Фармацеутског факултета 17.05.2017.

Конкурс Рударско-геолошког факултета 17.05.2017.

Конкурс Филолошкoг факултетa05.05.2017.

Конкурс Пољопривредног факултета04.05.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Одлука о додели награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оcce. Никола Драгићевић“ за 2016. годину

Одлука о додели материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Конкурс за доделу новчане награде Фондације „Сестре Булајић“

Стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели наградe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2016/2017. годину

Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - партиципација у трошковима школарине докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, за школску 2016/2017.годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Раде и Милана Вукићевића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели једнократна помоћ Задужбине Драгољуба Маринковића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2016/2017. годину

Стипендија Фондације Милана Стефановића- Смедеревца и супруге Даринке за школску 2016/2017. годину

Пријава