Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 04.12.2019.

Конкурси Географског факултета Почетак конкурса 27.11.2019.

Конкурс Биолошког факултета Почетак конкурса 27.11.2019.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 27.11.2019.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 27.11.2019.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 20.11.2019.


Конкурс Заједничког центра Јапан-Србија за промоцију науке и технологије

Конкурс за подношење пријава за две постдокторске стипендије за младе истраживаче са Универзитета у Београду. Једногодишње стипендије додељује ИТО фондација за образовање и размену из Токија. Средства ИТО фондације намењена су као подршка младим истраживачима који се баве симулационим наукама.

Детаљније информације и пријавни листОбјављено 31.10.2019.


Конкурси универзитетских задужбина и фондација

06. децембар 2019.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни радн младих научних радника Универзитета у Београду

13. новембар 2019.

Одлука о расписивању огласа за доделу стипендије Фондације „Сестре Булајић“ за школску 2019/2020. годину

13. новембар 2019.

Конкурс за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке за школску 2019/2020. годину

7. новембар 2019.

Конкурс за доделу стипендија Влајка Каленића за школску 2019/2020. годину

6. новембар 2019.

Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2019/2020. годину

5. новембар 2019.

Конкурс за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2019/2020. годину

1. новембар 2019.

Конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2019/2020. годину

31. октобар 2019.

Конкурс за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2019/2020. годину

31. октобар 2019.

Конкурс за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студената докторских академских студија за школску 2019/2020. годину

31. октобар 2019.

Конкурс за доделу "Награда Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића"

Упутство за израду рада

Изјава

28. октобар 2019.

Одлука о расписивању конкурса за доделу "Награда Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић"

25. октобар 2019.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу једнократне материјалне помоћи у износу од по 50 хиљада динара студентима Универзитета у Београду на студијским програмима из области правних и економских наука.


Пријава на конкурс