Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Конкурси Универзитета

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Стоматолошког факултета 12.01.2018.

Конкурс Факултета организационих наука 03.01.2018.

Конкурс Фармацеутског факултета27.12.2017.

Конкурс Економског факултета28.12.2017.

Конкурс Машинског факултета27.12.2017.

Конкурс Факултета безбедности27.12.2017.


Конкурси Студентског парламента

Конкурс за финансирање односно суфинансирање пројеката удружења студената Универзитета у Београду
Смернице и документација

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Одлукa о расписивању Огласа за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“ по једном најбољем дипломираном студенту на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду - Економском факултету.

Одлукa о расписивању конкурса за доделу награде за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду Задужбине Ђоке Влајковића

Одлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2017/2018. годину

Одлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2017/2018. годину

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Упутство за припрему рада за конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Изјава уз конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студента докторских академских студија за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Радe и Милана Вукићевића за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2017/2018. годину. Рок за подношење пријава је од 04. децембрa 2017. године до 26. јануара 2018. године.

Пријава на конкурс