Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 14.11.2018.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 14.11.2018.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 14.11.2018.

Конкурс Правног факултета Почетак конкурса 07.11.2018.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 07.11.2018.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 02.11.2018.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 31.10.2018.

Конкурс Рударско-геолошкoг факултета Почетак конкурса 31.10.2018.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 31.10.2018.

Конкурс Математичкoг факултета Почетак конкурса 31.10.2018.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 24.10.2018.

Конкурси Студентског парламента

Конкурс за студента проректора

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама - продужен рок до 25.09.2018. године

Конкурси универзитетских задужбина и фондација


16. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Раде и Милана Вукићевића за школску 2018/2019. годину


16. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондацијe Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2018/2019. годину


13. новембар 2018.

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за школску 2018/2019. годину

Упутство за рад

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2018/2019. годину

Oдлукa о учешћу у трошковима школарине Задужбине Миливоја Јовановића и Луке ЋеловићаПријава на конкурс