Издавачка делатност факултета Универзитета у Београду

Издавачка делатност на Универзитету у Београду има дугу традицију. Она је уско повезана са заједничким акцијама студената и наставника на издавању и штампању уџбеника још од оснивања Лицеја па све до данашњих дана.

Издавачка делатност подразумева, пре свега, уџбеничку литературу и посебна издања која су у служби реализације акредитованих студијских програма на факултетима Универзитета у Београду.

 

Економски факултет

Правни факултет

Православни богословски факултет

Факултет безбедности

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет политичких наука

Филозофски факултет

Биолошки факултет

Грађевински факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Технички факултет у Бору

Шумарски факултет

Факултет ветеринарске медицине