Гласник Универзитета у Београду

Универзитет издаје “Гласник Универзитета у Београду”, као своје службено гласило. Општи акти Универзитета објављују се у “Гласнику Универзитета у Београду”.

Гласник Универзитета припрема и уређује Сектор за правне и кадровске послове у сарадњи са Информативним центром Универзитета у Београду.