Студије

На Универзитету у Београду реализују се студијски програми на основним академским, основним струковним, дипломским академским, специјалистичким академским, специјалистичким струковним, докторским и мултидисциплинарним студијама.

Студијски програми који се изводе на факултетима Универзитета усаглашени су са принципима Болоњске декларације.

Наставници и сарадници Универзитета у Београду чине највећи део научног потенцијала Србије.

Одрицање од одговорности

Универзитет у Београду нема званичну сарадњу ни са једном компанијом или организацијом која се бави одабиром и пласманом студената или која тврди да пружа услуге у вези са уписом на Универзитет у Београду.

Одговорност

Универзитет у Београду не може имати било какву обавезу или се сматрати одговорним за губитак, штету, трошкове или било какве друге последице настале као резултат договора између кандидата и компанија које се баве довођењем потенцијалних студената ради уписа на Универзитет у Београду.