Студије при Универзитету - Одбрањени и мастер радови на увиду јавности

Одбрањени мастер радови

Европска и међународна политика управљања кризом

Марија Загел: „Демократизација у Африци: процеси и препреке (метода случаја: Гана, Нигерија, ДР Конго) - Democratisation in Sub-Saharan Africa: Processes and Obstacles (Case Studies: Ghana, Nigeria, DR Kongo)“

Милена Којић: „Модел регионалне државе у Европи - Упоредна анализа са посебним освртима на Републику Србију - (Model of the Regional State in Europe - A Comparative Analysis with Focus on the Republic of Serbia)“

Превентивна конзервација

Горана Јоксимовић: "Анализа постојећег стања и предлози побољшања услова конзервације са становишта контроле климатских услова и енергетске оптимизације у објектима МИЈ-а"

Исидора Јузбашић: "Превентивна конзервација збирке фото-апарата Музеја науке и технике -примена културног менаџмента у конзервацијској пракси"

Зорица Циврић: "Одређивање прилаза у процесу ревитализације објекта индустријског наслеђа у музеј са активном улогом ширења знања и културе одрживог развоја"

Мастер радови студената студијских програма при универзитету, на увиду јавности од 06. до 13. јула 2020. године

  • мастер рад кандидата: Неше Максимовића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Ивана Јевтића (мастер академске студије: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама)
  • мастер рад кандидата: Николе Ковачевића (мастер академске студије: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама)
  • мастер рад кандидата: Николе Ђорђевића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Николе Симића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Уроша Мартића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)