Универзитет у Београду

Докторске студије

Историја и филозофија природних нaука и технологије
Проф. др Александар Седмак, руководилац
Tелефон: 011 3370-266
Електронска пошта: aleksandarsedmak@yahoo.com

Биомедицинско инжењерство
Проф. др Мирјана Поповић, руководилац
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: mpo@etf.rs

Биофизика
Проф. др Горан Бачић, руководилац
Tелефон: 011 2630-796
Електронска пошта: ggbacic@ffh.bg.ac.rs

Интелигентни системи
Проф. др Владан Девеџић, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: devedzic@fon.rs

Биофотоника
др Брана Јеленковић, руководилац
Tелефон: 011 3713 000
Електронска пошта: branaj@ipb.ac.rs

Мастер академске студије

Европска и међународна политика и управљање кризом
Проф. др Зоран Крстић, руководилац
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: zorkrst@yahoo.com

Тероризам организовани криминал и безбедност
Проф. др Драган Симеуновић, руководилац
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: simeunovic@beotel.rs

Менаџмент пословних перформанси
Проф. др Мирјана Дракулић, руководилац
Tелефон: 011 3950-854
Електронска пошта: drakulic.mirjana@fon.rs

Предузетнички менаџмет
Проф. др Наташа Петровић, руководилац
Tелефони: 011 3950-854
Електронска пошта: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама
Проф. др Богољуб Шијаковић, руководилац
Tелефон: 011/ 2762 958
Електронска пошта: bsijakov@gmail.com

Образовне политике
Проф. др Тинде Ковач-Церовић, руководилац
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: tinde.kovacs.cerovic@gmail.com

Астрофизика
др Лука Поповић, руководилац
Tелефон: 011 2419-553
Електронска пошта: lpopovic@aob.bg.ac.rs

Рачунарство у друштвеним наукама
Проф. др Владан Девеџић, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: devedzic@fon.rs

Мехатроника у медицинској рехабилитацији
Проф. др Александар Седмак, руководилац
Tелефон: 011 3370-266
Електронска пошта: aleksandarsedmak@yahoo.com

Стручна служба

Руководилац сектора: Љиљана Дамјанов
Е-адреса: ljiljana.damjanov@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446

Јасмина Крајиновић-Јокић
Tелефон: 011 3207-466
Електронска пошта: јаsmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Марко Васиљевић
Tелефон: 011 3207-494
Електронска пошта: marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

Бојана Марјановић
Tелефон: 011 3207-464
Електронска пошта: bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs