Интелигентни системи

ENG

Студијски програм докторских академских студија Интелигентни системи на Универзитету у Београду развијен је као резултат Темпус пројекта INCOMING (Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs, број пројекта 530155-TEMPUS-1-2012-1-EE-TEMPUS-JPCR). Осмишљен је са идејом да омогући напредним студентима да, након завршених дипломских академских студија у некој области рачунарства, усаврше раније стечено знање и овладају методама и поступцима научно-истраживачког рада из разних области интелигентних система.

Конкретни циљеви студијског програма докторских академских студија Интелигентни системи су:
• унапређење научно-истраживачког и стручног рада у области интелигентних система на Универзитету у Београду, као и у другим научно-истраживачким организацијама у којима ће радити будући доктори наука у овој области
• постизање врхунских научних компетенција и академских вештина у мултидисциплинарној области интелигентних система
• развој креативних способности решавања проблема у области интелигентних система и способности критичког мишљења
• продубљивање знања у области интелигентних система које је усклађено са савременим правцима развоја ових система у свету
• оспособљавање кадрова да самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије у обласи интелигентних система

Након завршених студија на овом студијском програму, студенти стичу звање Доктор наука - интелигентни системи.

Детаљније информације могу се пронаћи на сајту студијског програма Интелигентни системи.

Наставници ангажовани на студијском програму Интелигентни системи.

Чланови Програмског савета за интердисциплинарне докторске академске студије, студијски програм: Интелигентни системи.

Руководилац: проф. др Владан Девеџић
Tелефон: 011 3950-853
Електронска пошта: devedzic@fon.rs