Биомедицинско инжењерство и технологије

Универзитет у Београду обједињује неколико центара са научницима који су присутни у врху светских истраживања у области интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних области у оквиру Медицинског факултета, Електротехничког факултета, Машинског факултета, Технолошко-маталуршког факултета, Факултета за физичку хемију и неколико института. Истраживања у домену нанотехнологија, истраживања у домену регенаративне медицине, медицинских технологија у здравству и интеграције савремених информационих технологија које треба да допринесу развоју савремене медицине. Интеграција ових центара на нивоу Универзитета сигурно доприноси образовању на највишем нивоу и обезбеђује научни подмладак који је од изузетног значајa за интеграцију у савремене светске трендове медицине и технике. У дужем периоду је програм биомедицинског инжењерства и технологија школовао кадрове, а програми који се сада нуде ће још успешније развијати научну мисао, квалитетан и плодан научни рад и пре свега развој медицине на бази чињеница и бољег квалитета живота људи. Овај програм води стицању научног назива Доктора наука из области Биомедицинско инжењерство и технологије

Студијски програм докторских академских студија Биомедицинског инжењерства и технологије (БИТ).

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне академске докторске студије, област: Биомедицинско инжењерство и технологије.

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Биомедицинско инжењерство и технологије у школској 2016/17. години.

Презентација студијског програма

Кратак садржај програмског садржаја предмета


25. октобар 2018.

КОНКУРС за упис на мултидисциплинарне докторске студије за школску 2018/2019. годину, област „Биомедицинско инжењерство и технологије“

Пријава за упис на докторске студије


05. октобар 2018.

Распоред уплата школарине у школској 2018/19.

I рата – код уписа (40.000 дин) школске године
II рата - до 01. фебруара 2019. (40.000 дин)
III рата – до 03. маја 2019. год. (40.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (40.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број студијског програма
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.21


Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.