Врсте и нивои студија

На Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу изводе се академске и струковне студије, на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа:

Струковни студијски програм оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес:

Основне академске студије

Основне академске студије трају три до четири године и завршетком се стиче од 180 до 240 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну до две године и завршетком се стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив „мастер“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије трају најмање годину дана и завршетком се стиче најмање 60 ЕСПБ бодова (укупно 360 ЕСПБ). Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив „специјалиста“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Докторске академске студије

Докторске академске студије, које трају најмање три године, и чијим се завршетком стиче најмање 180 ЕСПБ бодова укупно 480 ЕСПБ). Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче научни назив „доктор наука“ са назнаком области.

Академски студијски програми из медицинских наука организују се интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, тако да се њиховим завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова. Студент који заврши интегрисане основне и мастер академске студије из медицинских наука стиче академски назив „доктор медицине“, „доктор стоматологије“; и сл.

Струковне студије

Основне струковне студије трају три године и завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области.

Специјалистичке струковне студије трају најмање годину дана и завршетком се стиче најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив „специјалиста“ са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области.