Школарине за школску 2021/2022. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Школарине за школску 2020/2021. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2019/2020. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2018/2019. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2017/2018. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2016/2017. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2015/2016. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије

Преглед школарина за школску 2014/2015. годину

Основне академске и интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске студије

Специјалистичке академске студије

Основне и специјалистичке струковне студије