Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студије >

Студије при Универзитету - Обавештења

21. март 2016.

Мастер радови студената студијских програма при Универзитету, на увиду јавности од 21. 03. до 28. 03. 2016. године:

1. мастер рад под насловом: „Oблици политичког насиља у грађанским ратовима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године“ кандидата  Наташе Стефановић (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

2. мастер рад под насловом: „Превенција насиља међу децом школског узраста у Србији“ кандидата  Јелене Јовановић (Тероризам, организовани криминал и безбедност)

3. мастер рад под насловом: „Mоћ у процесу преговарања“ кандидата  Зорице Бајалски (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

4. мастер рад под насловом: "Верске секте као инструмент политичке радикализације“ кандидата Зорана Луковића (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

5. мастер рад под насловом: „Утицај друштвених мережа на националну безбедност“ кандидата  Александра Јелића (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

6. мастер рад под насловом: Форме политичког насиља у Босни и Херцеговини у периоду од 1992. до 1995. године“ кандидата  Дејана Дејановића (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

7. мастер рад под насловом: „Улога ваздухопловних снага Војске Србије у противтерористичкој одбрани ваздушног простора Републике Србије“ кандидата   Радована Арсеновића (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

8. мастер рад под насловом: „Биотероризам на почетку 21. века“ кандидата  Иване Радић (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

9. мастер рад под насловом: „Превенција исламистичких терористичких аката у Републици Србији“ кандидата Игора Младеновића (Тероризам, организовани криминал и безбедност).

Увид јавности у мастер радове студената студијских програма при Универзитету, може се остварити у соби бр. 21.