Анализе и прегледи

2022/23.

Анализа уписа студената на основне академске, интегрисане академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије (децембар 2022)

Анализа уписа студената на мастер академске, специјалистичке академске и докторске академске студије (децембар 2022)

2021/22.

Анализа уписа студената на основне академске, интегрисане академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије (децембар 2021)

Анализа уписа студената на мастер академске, специјалистичке академске и докторске академске студије (децембар 2021)

2020/21.

Анализа уписа студената на основне академске, интегрисане академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије (јануар 2021)

Анализа уписа студената на мастер академске, специјалистичке академске и докторске академске студије (јануар 2021)

2019/20.

Анализа уписа студената на основне академске, интегрисане академске и основне струковне студије (јануар 2020)

Анализа уписа студената на мастер академске, специјалистичких академске, специјалистичке струковне и докторске академске студије (јануар 2020)

2018/19.

Анализа уписа студената на студијске програме првог нивоа студија (новембар 2018)

Анализа уписа студената на студијске програме другог и трећег нивоа студија (новембар 2018)

2017/18.

Анализа уписа студената на студијске програме првог нивоа студија (новембар 2017)

Анализа уписа студената на студијске програме другог и трећег нивоа студија (новембар 2017)

2016/17.

Анализа уписа студената на студијске програме првог нивоа студија (новембар,децембар 2016)

Анализа уписа студената на студијске програме другог и трећег нивоа студија (фебруар 2017)

2015/16.

Анализа уписа студената у прву годину студијских програма првог нивоа студија (фебруар 2016)

Анализа уписа студената на студијске програме другог и трећег нивоа студија (фебруар 2016)

2014/15.

Анализа уписа студената у прву годину студијских програма првог нивоа студија (новембар 2014)

Анализа уписа студената на студијске програме другог и трећег нивоа студија (март 2015)

 

Анализа резултата студената на основним академским и интегрисаним академским студијама у школској 2010/11. години (април 2012)

Преглед резултата пролазности студената по предметима за школску 2009/10. годину (мај 2011)

Анализа ефикасности студирања студената основних академских студија (јануар 2011)

Анализа трендова уписа студената у школску 2010/11. годину (јануар 2011)

 

Анализа резултата на основним академским студијама по студијским програмима у школској 2008/09. години (сажет преглед, март 2010)

Анализа резултата на основним академским студијама по студијским програмима у школској 2008/09. години (сажет преглед, фебруар 2010)

Анализа трендова уписа у школску 2008/2009. годину (фебруар 2009)

Анализа резултата на основним академским студијама у школској 2007/2008. години (фебруар 2009)

Анализа резултата на основним академским студијама у школској 2007/08. години (краћи преглед за новинаре, фебруар 2009)

Преглед броја студената којима је истекао апсолвентски стаж (фебруар 2009)

Анализа успешности студирања студената прве године основних академских студија у школској 2006/07. години (јун 2008)

Анализа успешности студирања студената прве године основних академских студија у школској 2006/07. години (додатак: дистрибуција реализованих ЕСПБ, јун 2008)

Преглед пролазности у другу годину (јануар 2008)

Анализа пролазности студената генерације 2006/07. на испитима закључно са јунским испитним роком (октобар 2007)

Анализа пролазности студената генерације 2006/07. у јануарском испитном року (мај 2007)