Спорт

За спортске активности задужен је Универзитетски спортски савез, основан 1953. године. То је удружење које окупља сва спортска друштва формирана на факултетима и у студентским домовима.

Спортске активности су везане за редовна такмичења на нивоу Универзитета, међууниверзитетска такмичења и активности спортских клубова. Студентима стоје на располагању две затворене спортске сале, на Филозофском факултету и у студентском дому "4. април", као и отворени терени у студентским домовима "Мика Митровић", "Карабурма", "4. април" и у Студентском спортском центру.

У оквиру Студентског спортског центра налазе се два фудбалска терена, један за мали фудбал, два тениска, два рукометна, два кошаркашка терена и свлачионице.

Рекреација студената је организована на отвореним спортским теренима. Универзитетски спортски савез надокнађује недостатак спортских сала тако што обезбеђује карте за базене и друге спортске објекте по бенефицираним ценама.

 

Спортски резултати наставника и студената Универзитета у Београду:

Факултет спорта и физичког васпитања

Учитељски факултет