Председништво студентског парламента

 

Председништво Студентског парламента Универзитета у Београду чине:

Председник: Дино Мартинић, Биолошки факултет

Студент проректор: Данило Потпарић, Православни богословски факултет

Заменик: Дамјан Ровинац, Факултет организационих наука

Генерални секретар: Јелена Новаковић, Економски факултет

Потпредседници по ресорима:

Сектор за наставу и унапређење квалитета:
Илија Тодоровић, Технолошко-металуршки факултет
Сектор за науку:
Ведран Миланковић, Факултет за физичку хемију
Сектор за сарадњу са привредом:
Матија Васић, Факултет политичких наука
Сектор за институционалну и међууниверзитетску сарадњу:
Маргарета Смиљанић, Факултет политичких наука
Сектор за међународну сарадњу:
Јелена Бранковић, Факултет безбедности
Сектор за студентски стандард:
Милош Палоц, Факултет спорта и физичког васпитања
Сектор за заштиту права студената:
Радојица Ракић, Пољопривредни факултет
Сектор за културу и хуманитарни рад:
Емил Зороњић, Филолошки факултет

 

Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове две седнице.

Радом Председништва руководи председник Студентског парламента.