Чланови Студентског парламента

Групација факултета медицинских наука:
Бојан Веселинов, Медицински факултет
Никола Паовица, Медицински факултет
Лука Марошанин, Фармацеутски факултет
Димитрије Живковић, Стоматолошки факултет
Милан Рађеновић, Факултет ветеринарске медицине

Групација факултета природно-математичких наука:
Никола Пановић, Физички факултет
Ивана Тривуновић, Хемијски факултет
Дино Мартинић, Биолошки факултет
Марија Арсић, Географски факултет
Катарина Живковић, Математички факултет
Ведран Миланковић, Факултет за физичку хемију

Групација факултета техничко-технолошких наука:
Тијана Панић, Електротехнички факултет
Лука Марјановић, Електротехнички факултет
Илија Тодоровић, Технолошко–металуршки факултет
Јагош Стојановић, Машински факултет
Драгана Славковић, Рударско–геолошки факултет
Милош Вулета, Технички факултет у Бору
Стево Куриџа, Грађевински факултет
Радојица Ракић, Пољопривредни факултет
Милош Досковић, Пољопривредни факултет
Вања Малеванов, Архитектонски факултет
Дамјан Ровинац, Факултет организационих наука
Александар Обрадовић, Факултет организационих наука
Никола Поповић, Шумарски факултет
Александар Секуловски, Саобраћајни факултет

Групација факултета друштвено-хуманистичких наука:
Јован Ђурић, Правни факултет
Владан Пашић, Правни факултет
Милан Станковић, Правни факултет
Јелена Новаковић, Економски факултет
Михајло Ђурђевић, Економски факултет
Дејан Ђокић, Економски факултет
Марија Кувекаловић, Филолошки факултет
Мирјана Карановић, Филолошки факултет
Емил Зороњић, Филолошки факултет
Невена Николичић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Милош Палоц, Факултет спорта и физичког васпитања
Јелена Радојичић, Учитељски факултет
Немања Величковић, Православно богословски факултет
Матија Васић, Факултет политичких наука
Маргарета Смиљанић, Факултет политичких наука
Јелена Бранковић, Факултет безбедности

Представник студената уписаних по афирмативним мерама:
Сара Ђурковић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију