Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Студентски парламент > Чланови Студентског парламента

Чланови Студентског парламента

Групација факултета медицинских наука:
Милош Бањанац, Медицински факултет
Милош Радовановић, Медицински факултет
Ђорђе Краљ, Медицински факултет
Бранко Павловић, Фармацеутски факултет
Милена Милановић, Стоматолошки факултет
Небојша Алексић, Ветеринарски факултет

Групација факултета природно-математичких наука:
Лука Бојић, Физички факултет
Ивана Крекић, Хемијски факултет
Милица Новаковић, Биолошки факултет
Емилија Пајовић, Географски факултет
Давид Цвекић, Математички факултет

Групација факултета техничко-технолошких наука:
Александра Милошевић, Електротехнички факултет
Миодраг Јанковић, Електротехнички факултет
Боријан Соковић, Технолошко–металуршки факултет
Милош Ђоковић, Машински факултет
Никола Сотировић, Рударско–геолошки факултет
Огњен Ангелоски, Технички факултет у Бору
Стефан Копривица, Грађевински факултет
Радојица Ракић, Пољопривредни факултет
Горан Томић, Архитектонски факултет
Стефан Ђиди, Факултет организационих наука
Лазар Шаулић, Факултет организационих наука
Радомир Стојановић, Шумарски факултет
Милош Павић, Саобраћајни факултет

Групација факултета друштвено-хуманистичких наука:
Стефан Танасковић, Правни факултет
Исидора Ћуповић, Правни факултет
Душан Џелетовић, Правни факултет
Катарина Неранџић, Економски факултет
Милош Гавриловић, Економски факултет
Марија Радовановић, Филолошки факултет
Јована Иваниш, Филолошки факултет
Јелена Видовић, Филолошки факултет
Сара Царевић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Иван Јовановић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Урош Кириљук, Филозофски факултет
Дубравка Кахримановић, Филозофски факултет
Александар Вићентијевић, Факултет спорта и физичког васпитања
Ана Ђерић, Учитељски факултет
Дамјана Станишић, Православно богословски факултет
Добрица Бајић, Факултет политичких наука
Андрија Николић, Факултет политичких наука
Александра Андрејић, Факултет безбедности