Смештај студената Исхрана студената Култура Спорт Најбољи студенти Универзитета Здравствена заштита Студентски парламент Студентске организације

Студентски парламент

Tел: 3207-462

Е-пошта: parlament@rect.bg.ac.rs

 

Студентски парламент Универзитета у Београду је орган преко ког студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету.

Представници свих факултета Универзитета у Београду чине Студентски парламент, а у зависности од укупног броја уписаних студената на датом факултету зависи и број представника датог факултета. Све то је у циљу обезбеђивања одговарајуће репрезентативности студената свих факултета Универзитета у Београду.

Студентски парламент у тренутном сазиву има 42 члана (од чега је 41 верификовало свој мандат). Мандат чланова Студентског паралмента Универзитета у Београду траје две године.

Председник, заменик председника, потпредседници сектора Студентског парламента и студент проректор и ПР чине Председништво Студентског парламента.

Борба за права и интересе студената, као примарна активност Студентског парламента, остварује се кроз органе и комисије Универзитета у које Студентски парламент делегира своје представнике.

Отворени смо за предлоге, примедбе и сугестије које имате, те будите слободни да нам се обратите:

  1. Председник Студентског парламента Универзитета у Београду – predsednik.spub@rect.bg.ac.rs
  2. Студент проректор Универзитета у Београду – student.prorektor@rect.bg.ac.rs

За више информација о раду парламента, као и актуелним темама будите слободни да се обратите: ПР-у Студентског парламента Универзитета у Београду – parlament@rect.bg.ac.rs

Рад и начин доношења одлука ближе се уређују Пословником Студентског парламента.

Веће студената продекана Универзитета у Београду је тело које окупља све студенте продекане факултета Универзитета у Београду или председнике Студентских парламената као њихове заменике. Већем студената продекана председава студент проректор Универзитета у Београду.

Рад и начин доношења одлука ближе се уређују Правилником о раду Већа студената продекана.

 

Правилник о избору чланова Студентског парламента