Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Студентске организације

Студентске организације

У Београду постоје следеће студентске организације:

Савез студената Београда
E-адреса: office@ssb.org.rs
Адреса: Балканска 4/3, Београд
Телефон: 011 3610 316

Група за СПЕКОФ
www.gzs.org.rs
E-адреса: grupa.za.spekof@gmail.com
Адреса: Каменичка 6, Београд
Телефон: 011 3021 161

AIESEC Србија
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales
www.aiesec.org.rs
Е-адреса: office@aiesec.org.rs
Адреса: Каменичка 6
Телефон: 011 2621 455

EESTEC ЛК Београд
Удружења студената електротехнике Европе
eestec.etf.rs
Е-адреса: eestec@etf.rs
Aдреса: Булевар Краља Александра 73
Телефон: 011 3218 429

BEST Београд
Удружење студената технике Европе
www.best.rs
E-адреса: beograd@best.eu.org
Адреса: Карнегијева 4
Телефон: 011 3610 316

НАПСер
Национална асоцијација студената фармације
www.napser.org
E-адреса: office@napser.org
Aдреса: Војводе Степе 450

Европско удружење студената индустријског инжењерства и менаџмента - ESTIEM LG Београд
www.estiem.org.rs
E-адреса: office@estiem.org.rs
Адреса: Јове Илића 154
Teлефон: 011 3950 800