Смештај студената Исхрана студената Култура Спорт Најбољи студенти Универзитета Здравствена заштита Студентски парламент Студентске организације

Награда „Студент генерације“

Student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље.

У Ботаничкој башти Јевремовац, на прослави поводом Дана Универзитета, 10. септембра 2021. године, додељене су повеље студентима генерације, као и дипломе студентима - ауторима научно-истраживачких радова.

Студенти којима су додељене награде „Студент генерације“ (за школску 2019/2020. годину) су:

Архитектонски факултет
АНЂЕЛА МИЉЕВИЋ, 9,38

Биолошки факултет
УРОШ БУЛАТОВИЋ, 9,90

Географски факултет
НИНА ЧЕГАР, 9,77

Грађевински факултет
ИВАН НАЦКОВ, 9,72

Економски факултет
ИВА КРСМАНОВИЋ, 9,55

Електротехнички факултет
СТЕФАН ЂОРЂЕВИЋ, 10,00

Математички факултет
НИКОЛА САДОВЕК, 10,00

Машински факултет
МАРКО ГАВРИЛОВИЋ, 10,00

Медицински факултет
ЂОРЂЕ ВУКМИРОВИЋ, 10,00

Пољопривредни факултет
ТЕОДОРА ТОЈИЋ, 9,95

Правни факултет
КСЕНИЈА ЏИПКОВИЋ, 10,00

Православни богословски факултет
ДРАГАНА РАКИЋ, 10,00

Рударско-геолошки факултет
МИРОСЛАВА ПРПА, 9,81

Саобраћајни факултет
ТАМАРА МИКИЋ, 10,00

Стоматолошки факултет
КРИСТИНА КОЈИЋ, 9,96

Технички факултет у Бору
МИЛОШ ВУЛЕТА, 9,14

Технолошко-металуршки факултет
АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ, 9,98

Учитељски факултет
МАРИЈА КОЈОВИЋ, 9,91

Факултет ветеринарске медицине
АЛЕКСАНДАР ГРАНДОВ, 9,94

Факултет организационих наука
СВЕТЛАНА ТОМИЋ, 9,93

Факултет политичких наука
МАРИЈА ЂУКИЋ, 10,00

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ТАМАРА СТАНКОВИЋ, 9,63

Факултет за физичку хемију
НЕМАЊА ПАВКОВИЋ, 9,89

Факултет спорта и физичког васпитања
МАРКО ШМРКИЋ, 9,62

Факултет безбедности
МИЛИЦА АНДИЋ, 9,61

Фармацеутски факултет
МИЛАН БЕЉКАШ, 9,90

Физички факултет
ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ, 10,00

Филозофски факултет
МИЛЕНА БАЛТИЋ, 10,00

Филолошки факултет
НИКОЛИНА ЈОРГИН, 9,96

Хемијски факултет
ПАВЛЕ КРАВЉАНАЦ, 10,00

Шумарски факултет
МИЛОШ ВИТОРОВИЋ, 9,68

 

Универзитет у Београду је наградио студенте и за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из три групације факултета у свом саставу, који је израђен у претходној календарској години

Са групације факултета природно-математичких наука
ПАВЕЛА ДЕБОРА, Математички факултет, за рад The Karma asteroid family: membership, age and evolution.

Са групације друштвено-хуманистичких наука
НЕВЕНА СТАНОЈЕВИЋ, Филолошки факултет, за рад Игра светлости и тишине. Један поглед на две приче Јусуфа Идриса.

Са групације факултета медицинских наука:
ЈЕЛЕНА ЉУБИЧИЋ, Медицински факултет, за рад Утицај метформина на цитолошко дејство paclitaxela in vitro

 

Добитници награда за школску 2018/19. годину

Добитници награда за школску 2017/18. годину

Добитници награда за школску 2016/17. годину

Добитници награда за школску 2015/16. годину

Добитници награда за школску 2014/15. годину

Добитници награда за школску 2013/14. годину

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину