Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

Награда "Студент генерације" за школску 2016/2017. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
ИВАН АВДИЋ, са просечном оценом 9,64

Биолошки факултет
МИЛА ИЛИЋ, са просечном оценом 10,00

Географски факултет
МАРКО МИЛОШЕВИЋ, са просечном оценом 9,93

Грађевински факултет
МАРИЈА МИЛОЈЕВИЋ, са просечном оценом 9,61

Економски факултет
ДУШАН САВИЋ, са просечном оценом 10,00

Електротехнички факултет
КРИСТИЈАН ЖИЖА, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
АЛЕКСАНДАР МИЛАДИНОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
МИЛАНА ШУМАРАЦ, са просечном оценом 10,00

Медицински факултет
МАША ЈОСИПОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
МИЛИЦА ЛАЗАРЕВИЋ, са просечном оценом 10,00

Правни факултет
АНА ПЕТРИЧЕВИЋ, са просечном оценом 10,00
ЂОРЂЕ ВИЋИЋ, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
МАРИНА ЋАКИЋ, са просечном оценом 9,92

Рударско-геолошки факултет
ЏЕВДЕТ ХАЛИЛОВИЋ, са просечном оценом 9,93

Саобраћајни факултет
ДРАГАН САВИЋ, са просечном оценом 10,00

Стоматолошки факултет
МИЛЕНА МИЛАНОВИЋ, са просечном оценом 9,78

Технички факултет у Бору
КРИСТИНА БОЖИНОВИЋ, са просечном оценом 9,81

Технолошко-металуршки факултет
ТИЈАНА ИВАНОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Учитељски факултет
УРОШ СИМИЋ, са просечном оценом 9,74

Факултет ветеринарске медицине
ДИЈАНА МИТРОВИЋ, са просечном оценом 9,84

Факултет организационих наука
БОЈАН МАРТИНОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Факултет политичких наука
БОЈАНА СПАЛЕВИЋ, са просечном оценом 10,00

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ЈОВАНА ЈОКОВИЋ, са просечном оценом 9,62

Факултет спорта и физичког васпитања
МИЛИЦА СИМИЋ, са просечном оценом 9,41

Факултет за физичку хемију
ТЕОДОРА АНДРЕЈИЋ, са просечном оценом 9,95

Факултет безбедности
ДУШИЦА КОВАЧЕВИЋ, са просечном оценом 9,70

Фармацеутски факултет
ТАМАРА АНТОНИЋ, са просечном оценом 9,85

Физички факултет
ПЕТАР ТАДИЋ, са просечном оценом 10,00

Филозофски факултет
ИСИДОРА ТОЛИЋ, са просечном оценом 10,00

Филолошки факултет
МАРИЈАНА КАЛИЧАНИН, са просечном оценом 9,87

Хемијски факултет
НИКОЛА ОБРАДОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Шумарски факултет
МИЉАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, са просечном оценом 9,87

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2017. години:

Са групације факултета природно-математичких наука
Са групације факултета природно-математичких наука награду деле: ФИЛИП БОШКОВИЋ, студент Биолошког факултета, за рад под називом: „Effect of nonsteroidal antiinflammatory drugs on the cell-cell communication via extracellular vesicles“ и АНДРИЈА КОСТИЋ, студент Математичког факултета, за рад под називом “Galaxy image modelling using shapelets with sparse techniques”.

Са групације друштвено-хуманистичких наука
НИКИТА ШЕСТАК И МИЛИЦА ВЛАЈИЋ, студенти Филозофског факултета, за рад под називом: “Утеловљена интеракција: енактивистички приказ интеракционе динамике”.

Са групације факултета медицинских наука
КОСТА КОСТИЋ, студент Факултета ветеринарске медицине за рад под називом:„Испитивање антиноцицептивног ефекта монотерпена p-Cimena и инхибитора NO-синтазe L-NAME на инфламаторни бол код пацова“.

Са групације факултета техничко-технолошких наука
ТЕОДОРА САВИЋ, студент Архитектонског факултета, за рад под називом: „Атмосфера: чулни доживљај архитектуре”.

 

Добитници награда за школску 2015/16. годину

Добитници награда за школску 2014/15. годину

Добитници награда за школску 2013/14. годину

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину