Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награда „Студент генерације“

Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

 

Награда "Студент генерације" за школску 2015/16. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
Никола Бишевац, са просечном оценом 9,94

Биолошки факултет
Ива Атанасковић, са просечном оценом 10,00

Географски факултет
Милица Гачић, са просечном оценом 9,95

Грађевински факултет
Исидора Јаковљевић, са просечном оценом 9,78

Економски факултет
Растко Стефановић, са просечном оценом 9,80

Електротехнички факултет
Јован Блануша, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Матеј Милићевић, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
Милош Петрашиновић, са просечном оценом 10,00

Медицински факултет
Стефан Дугалић, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
Сандра Поповић, са просечном оценом 10,00

Правни факултет
Ивана Даниловић, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
Стефан Јовановић, са просечном оценом 9,89

Рударско-геолошки факултет
Милош Убовић, са просечном оценом 9,98

Саобраћајни факултет
Бојана Тодосијевић, са просечном оценом 9,96

Стоматолошки факултет
Стефан Средојевић, са просечном оценом 10,00

Технички факултет у Бору
Милица Бошковић, са просечном оценом 9,78

Технолошко-металуршки факултет
Алекса Хаџи-Ристић, са просечном оценом 10,00

Учитељски факултет
Андријана Јевтић, са просечном оценом 9,83

Факултет ветеринарске медицине
Илија Јовановић, са просечном оценом 9,81

Факултет организационих наука
Никола Милановић, са просечном оценом 10,00

Факултет политичких наука
Рајко Петровић, са просечном оценом 10,00

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Кристина Младеновић, са просечном оценом 9,46

Факултет спорта и физичког васпитања
Зорана Буквић , са просечном оценом 9,33

Факултет за физичку хемију
Михајло Новаковић , са просечном оценом 10,00

Факултет безбедности
Јована Димитријевић, са просечном оценом 9,68

Фармацеутски факултет
Марија Банићевић, са просечном оценом 9,92

Физички факултет
Милан Корњача, са просечном оценом 10,00

Филозофски факултет
Марта Вељковић, са просечном оценом 9,93
Ана Мацановић, са просечном оценом 9,93

Филолошки факултет
Тијана Петковић, са просечном оценом 9,96

Хемијски факултет
Златко Јончев, са просечном оценом 10,00

Шумарски факултет
Александар Поповић, са просечном оценом 9,70

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у претходној календарској години

Са групације факултета природно-математичких наука
ФИЛИП БОШКОВИЋ, студент Биолошког факултета, за рад под називом: „Mechanical properties of extracellular vesicles – exosomes, microvesicles and apoptotic blebs“.

Са групације друштвено-хуманистичких наука
САРА АРВА, студент Филолошког факултета, за рад под називом: „Време као узрок сукоба између етике и естетике: Пролазност у Слици Доријана Греја“.

Са групације факултета медицинских наука
ЈОВАН ИСМА, студент Медицинског факултета за рад под називом: „Испитивање цитотоксичног ефекта новосинтетисаних полиоксопаладата на ћелије хуманог неуробластома“.

Са групације факултета техничко-технолошких наука
ДУШАН БОГДАНОВИЋ, САНДРА БЛАГОЈЕВИЋ, НАТАЛИЈА ТОМИЋ И ДАНИЈЕЛ БОГОСАВЉЕВИЋ, студенти Техничког факултета у Бору, за рад под називом: „Примена хибридног ABC – ANP модела на примеру одлучивања у прехрамбеној индустрији”.

 

Добитници награда за школску 2014/15. годину

Добитници награда за школску 2013/14. годину

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину