Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награда „Студент генерације“

Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

 

Награда "Студент генерације" за школску 2013/14. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
Нина Јотановић, са просечном оценом 9,91

Биолошки факултет
Марија Гредић, са просечном оценом 9,95

Географски факултет
Никола Тодоровић, са просечном оценом 9,89

Грађевински факултет
Ана Павловић, са просечном оценом 9,57

Економски факултет
Маја Рибић, са просечном оценом 9,97
Јована Југовић, са просечном оценом 9,97

Електротехнички факултет
Владимир Петровић, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Никола Лелас, са просечном оценом 9,95

Машински факултет
Милан Раковић, са просечном оценом 9,93

Медицински факултет
Милан Радовановић, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
Милорад Недељковић, са просечном оценом 9,85

Правни факултет
Јелена Јовановић, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
Оливера Живковић, са просечном оценом 9,32

Рударско-геолошки факултет
Немања Крстеканић, са просечном оценом 9,71

Саобраћајни факултет
Милош Ђелић, са просечном оценом 9,98

Стоматолошки факултет
Јелена Богојевић, са просечном оценом 9,78

Технички факултет у Бору
Милена Владић, са просечном оценом 9,26

Технолошко-металуршки факултет
Александар Ризнић, са просечном оценом 9,76

Учитељски факултет
Невена Радовић, са просечном оценом 9,89

Факултет ветеринарске медицине
Бранко Сувајџић, са просечном оценом 10,00

Факултет организационих наука
Mилица Тушевљак, са просечном оценом 10,00

Факултет политичких наука
Јелена Пејић, са просечном оценом 10,00

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Александра Пантовић, са просечном оценом 9,59

Факултет спорта и физичког васпитања
Даница Јанићијевић, са просечном оценом 9,39

Факултет безбедности
Бошко Милосављевић, са просечном оценом 9,50

Фармацеутски факултет
Кристина Алексић, са просечном оценом 9,71

Физички факултет
Александра Димић, са просечном оценом 10,00

Филозофски факултет
Бењамин Хекић, са просечном оценом 10,00

Филолошки факултет
Jeлена Ракић, са просечном оценом 9,93

Хемијски факултет
Јелена Стевановић, са просечном оценом 9,97

Шумарски факултет
Снежана Кецман, са просечном оценом 9,79

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у претходној календарској години

Са групације факултета природно-математичких наука
АЛЕКСАНДАР БУКВА, студент Физичког факултета, за рад под називом “New approaches for boosting to uniformity”

Са групације друштвено-хуманистичких наука
ИВАН МАТИЋ, студент Филозофског факултета, за рад под називом “Општа воља и теорема пороте”

Са групације факултета медицинских наука
МИЛОШ СВИРЧЕВ, студент Медицинског факултета, за рад под називом „Утицај 4a4b полиморфизма гена за eNOS на меморијске способности студената”

 

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину