Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награда „Студент генерације“

Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

 

Награда "Студент генерације" за школску 2012/13. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
Катарина Петровић, са просечном оценом 9,83

Биолошки факултет
Саша Швиковић, са просечном оценом 9,86

Географски факултет
Милица Живановић, са просечном оценом 9,88

Грађевински факултет
Јелена Огризовић, са просечном оценом 9,75

Економски факултет
Снежана Угринов, са просечном оценом 10,00

Електротехнички факултет
Емилија Петронијевић, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Бобан Карапетровић, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
Андрија Петровић, са просечном оценом 9,91

Медицински факултет
Јелена Петровић, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
Оливера Топаловић, са просечном оценом 9,80

Правни факултет
Маша Мишковић, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
Станко Лакетић, са просечном оценом 9,41

Рударско-геолошки факултет
Милија Стојановић, са просечном оценом 9,77

Саобраћајни факултет
Игор Дакић, са просечном оценом 10,00

Стоматолошки факултет
Борис Ћалић, са просечном оценом 9,20

Технички факултет у Бору
Ненад Николић, са просечном оценом 9,74

Технолошко-металуршки факултет
Иван Терзић, са просечном оценом 10,00

Учитељски факултет
Јелена Јарановић, са просечном оценом 9,87

Факултет ветеринарске медицине
Ђорђе Марјановић, са просечном оценом 9,71

Факултет организационих наука
Веселин Мрвић, са просечном оценом 9,98

Факултет политичких наука
Милош Томић, са просечном оценом 9,87

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Марина Јанковић, са просечном оценом 9,75

Факултет спорта и физичког васпитања
Милош Убовић, са просечном оценом 9,48

Факултет за физичку хемију
Душан Димић, са просечном оценом 10,00

Факултет безбедности
Милош Митровић, са просечном оценом 9,86

Фармацеутски факултет
Нина Биреш, са просечном оценом 9,84

Физички факултет
Никола Шибалић, са просечном оценом 10,00

Филозофски факултет
Маја Милановић

Филолошки факултет
Тијана Јовановић, са просечном оценом 10,00

Хемијски факултет
Стефан Вучковић, са просечном оценом 10,00

Шумарски факултет
Весна Игрутиновић, са просечном оценом 9,39

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2012. години

Са групације факултета природно-математичких наука
МАРИАНА ОАЛЂЕ, студент Биолошког факултета, за рад под називом: "Антиоксидативни ефекат етанолних екстраката различитих биљних делова Salvia amplexicaulis Lam."

Са групације друштвено-хуманистичких наука
ЈЕЛЕНА ЈАРАНОВИЋ, студент Учитељског факултета, за рад под називом "Развој аутентичних личности без обзира на ограничења школског система (на примерима филмова Шешир професора Косте Вујића Здравка Шотре и Друштво мртвих песника Питера Вира)"

Са групације факултета медицинских наука
ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ и ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВ, студенткиње Фармацеутског факултета, за рад под називом: "Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности екстраката гљиве Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril (Polyporaceae)"

Са групације факултета техничко-технолошких наука
УРОШ ЈАНКОВИЋ, студент Шумарског факултета, за рад под називом: "Пројектовање намештаја са аспекта акустичних карактеристика дрвета – сто ТЕРЦА"

 

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину