Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награда „Студент генерације“

Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

 

Награда "Студент генерације" за школску 2011/12. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
Јована Бугарски, са просечном оценом 9,77

Биолошки факултет
Јован Пешовић, са просечном оценом 9,94

Географски факултет
Ирена Манојловић, са просечном оценом 9,76

Грађевински факултет
Слободан Радовановић, са просечном оценом 9,73

Економски факултет
Жељко Спасенић, са просечном оценом 9,93

Електротехнички факултет
Александра Лекић, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Марија Јелић, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
Милош Симеуновић, са просечном оценом 9,93

Медицински факултет
Никола Радовановић, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
Филип Славковић, са просечном оценом 9,98

Правни факултет
Мирјана Игњатовић, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
Марко Шукунда, са просечном оценом 10,00

Рударско-геолошки факултет
Милош Чудић, са просечном оценом 9,77

Саобраћајни факултет
Марина Миленковић, са просечном оценом 9,82

Стоматолошки факултет
Миљана Баћевић, са просечном оценом 9,71

Технички факултет у Бору
Милан Стојановић, са просечном оценом 9,73

Технолошко-металуршки факултет
Владимир Пауновић, са просечном оценом 10,00

Учитељски факултет
Ненад Синђелић, са просечном оценом 9,70

Факултет ветеринарске медицине
Дарко Давитков, са просечном оценом 9,91

Факултет организационих наука
Марјана Бакајац, са просечном оценом 9,75

Факултет политичких наука
Милан Крстић, са просечном оценом 9,93

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Марија Цвијетић, са просечном оценом 9,93

Факултет спорта и физичког васпитања
Александар Станковић, са просечном оценом 9,52

Факултет за физичку хемију
Милош Баљозовић, са просечном оценом 10,00;

Факултет безбедности
Марина Филиповић, са просечном оценом 9,27;

Фармацеутски факултет
Марија Тодосијевић, са просечном оценом 9,86;

Физички факултет
Владимир Глигоријевић, са просечном оценом 9,90;

Филозофски факултет
Максимилијан Дорословачки, са просечном оценом 10,00;

Филолошки факултет
Александра Милетић, са просечном оценом 9,94

Хемијски факултет
Симеон Минић, са просечном оценом 9,97

Шумарски факултет
Љубина Брадоњић, са просечном оценом 9,37

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2012. години

Са групације факултета природно-математичких наука
АНА СТАНОЈЕВИЋ, студент Факултета за физичку хемију, за рад под називом: "How cholesterol effects on neuroendocrine system"

Са групације друштвено-хуманистичких наука
МАРИНА БУДИЋ, студент Филозофског факултета, за рад под називом "Уметник у једној уметности или уметник у свим уметностима?"

Са групације факултета медицинских наука
НИКОЛА БОШКОВИЋ, студент Медицинског факултета, за рад под називом: "Повезаност метаболичког синдрома са опоравком срчане фреквенце након теста физичког оптерећења"

 

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину