Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награда „Студент генерације“

Награда „Студент генерације“

Povelja student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

 

Награда "Студент генерације" за школску 2010/11. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
Маја Кевџија, са просечном оценом 9,77

Биолошки факултет
Никола Новчић, са просечном оценом 9,94

Географски факултет
Нада Петровић, са просечном оценом 9,39

Грађевински факултет
Ненад Бродић, са просечном оценом 9,83

Економски факултет
Милутин Јешић, са просечном оценом 10,00

Електротехнички факултет
Младен Радојевић, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Бојана Милошевић, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
Немања Андрић, са просечном оценом 10,00

Медицински факултет
Тијана Јањић, са просечном оценом 9,92

Пољопривредни факултет
Биљана Мирковић, са просечном оценом 9,83

Правни факултет
Александра Вишекруна, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
Стефан Милошевски, са просечном оценом 9,50

Рударско-геолошки факултет
Јована Милосављевић, са просечном оценом 9,91

Саобраћајни факултет
Бранка Микавица, са просечном оценом 9,94

Стоматолошки факултет
Љиљана Ђукић, са просечном оценом 9,37

Технички факултет у Бору
Адријан Вељковић, са просечном оценом 9,05

Технолошко-металуршки факултет
Душан Минић, са просечном оценом 9,45

Учитељски факултет
Јелена Матић, са просечном оценом 9,63

Факултет ветеринарске медицине
Марија Манић, са просечном оценом 9,67

Факултет организационих наука
Иван Миленковић, са просечном оценом 9,95

Факултет политичких наука
Дијана Савић, са просечном оценом 9,82

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Милица Рељић, са просечном оценом 9,57

Факултет спорта и физичког васпитања
Владимир Милошевић, са просечном оценом 9,89

Факултет за физичку хемију
Милош Миловић, са просечном оценом 9,84;

Факултет безбедности
Невена Јовановић, са просечном оценом 9,61;

Фармацеутски факултет
Санела Ђорђевић, са просечном оценом 9,94;

Физички факултет
Владимир Вељић, са просечном оценом 9,90;

Филозофски факултет
Љиљана Пантовић, са просечном оценом 9,88;

Филолошки факултет
Јелена Савић, са просечном оценом 10,00

Хемијски факултет
Драгомир Миловановић, са просечном оценом 9,97

Шумарски факултет
Томислав Аџић, са просечном оценом 9,15

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2011. години

Са групације факултета природно-математичких наука
Студент Хемијског факултета, Марко Поповић за рад под називом „There is no Maxwell’s demon in the living cells”,

Са групације друштвено-хуманистичких наука
Студент Економског факултета, Зорица Челиковић за рад под називом „Економско-еколошки аспекти управљања нафтом и нафтним дериватима у функцији модерног енергетског менаџмента”,

Са групације факултета медицинских наука
Студент Стоматолошког факултета, Јована Сташић за рад под називом „Сорпција воде и растворљивост експерименталних композитних материјала са хидроксиапатитним пуниоцима”,

Са групације факултета техничко-технолошких наука
Студент Електротехничког факултета, Сања Радосављевић за рад под називом „Примена нелинеарних оптичких ефеката за реализацију полупроводничких конвертора фреквенције за соларне ћелије“.

 

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину