Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награде за школску 2009/10. годину

Награде за школску 2009/10. годину

Награде „Студент генерације“ за школску 2009/10. годину добили су:

Архитектонски факултет
Анђела Карабашевић, са просечном оценом 9,87

Биолошки факултет
Срђан Суботић, са просечном оценом 9,31

Географски факултет
Марија Ђунисијевић, са просечном оценом 9,45

Грађевински факултет
Бранко Шавија, са просечном оценом 9,23

Економски факултет
Уна Савић, са просечном оценом 9,97

Електротехнички факултет
Иван Курај, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
Нина Радојичић, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
Урош Милованчевић, са просечном оценом 9,99;

Медицински факултет
Јелена Потић, са просечном оценом 9,91

Пољопривредни факултет
Марија Живановић, са просечном оценом 9,89;

Правни факултет
Снежана Дабић, са просечном оценом 9,86

Православни богословски факултет
Александар Милојков, са просечном оценом 9,66

Рударско-геолошки факултет
Срђан Костић, са просечном оценом 10,00;

Саобраћајни факултет
Тамара Јаковљевић, са просечном оценом 9,44;

Стоматолошки факултет
Ана Ђинић, са просечном оценом 9,71;

Технички факултет у Бору
Љубодраг Бошковић, са просечном оценом 8,65;

Технолошко-металуршки факултет
Весна Радуновић, са просечном оценом 9,87;

Учитељски факултет
Катарина Трифуновић, са просечном оценом 9,51;

Факултет ветеринарске медицине
Милош Вучићевић, са просечном оценом 9,36;

Факултет организационих наука
Стефан Костић, са просечном оценом 10,00;

Факултет политичких наука
Анђелка Дуцић, са просечном оценом 9,97;

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Бојана Деспотовић, са просечном оценом 9,50;

Факултет спорта и физичког васпитања
Игор Ранисављев, са просечном оценом 9,93;

Факултет за физичку хемију
Милан Миловановић, са просечном оценом 9,92;

Факултет безбедности
Маша Ковачевић, са просечном оценом 8,81;

Фармацеутски факултет
Тијана Ракић, са просечном оценом 9,94;

Физички факултет
Милош Кнежевић, са просечном оценом 10,00;

Филозофски факултет
Уна Стојнић, са просечном оценом 10,00;

Филолошки факултет
Мина Ђурић, са просечном оценом 10,00

Хемијски факултет
Александра Шкорић, са просечном оценом 9,81

Шумарски факултет
Урош Љубобратовић, са просечном оценом 9,63

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2010. години, су:

Са групације факултета природно-математичких наука
Студент Биолошког факултета, Алексеј Дрино за рад под називом „Изолација бактеријских популација из земљишта загађеног ароматичним угљоводоницима“,

Са групације друштвено-хуманистичких наука
Студент Правног факултета, Марко Мркоњић за рад под називом „Настанак Законоправила Светога Саве са аспекта модерних компаративноправних теорија“,

Са групације факултета медицинских наука
Студенти Медицинског факултета, Сашенка Видичевић и Ана Тршњак за рад под називом „Испитивање механизма токсичног деловања 1-метил-4-фенил-2.3-дихидропиридина на SH-SY5Y ћелије хуманог неуробластома in vitro“,

Са групације факултета техничко-технолошких наука
Студент Електротехничког факултета, Коста Јовановић за рад под називом „Biologically-Inspired Control of a Compliant Anthropomimetic Robot“.