Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награде за школску 2004/05. годину

Награде за школску 2004/05. годину

Награде „Студент генерације“ за школску 2004/05. годину добили су:

Архитектонски факултет
Владимир Савчић

Биолошки факултет
Иван Остојић

Географски факултет
Јована Бранков

Грађевински факултет
Будо Зиндовић

Економски факултет
Блажен Минић

Електротехнички факултет
Владимир Миловановић

Математички факултет
Татјана Симчевић

Машински факултет
Бранимир Карић

Медицински факултет
Душан Младеновић

Пољопривредни факултет
Ивана Ђекић

Правни факултет
Јелена Адамовић

Православни богословски факултет
Вукашин Милићевић

Рударско-геолошки факултет
Милош Цветковић

Саобраћајни факултет
Бојана Мирковић

Стоматолошки факултет
Јелена Ђорђевић

Технички факултет у Бору
Снежана Бајић

Технолошко-металуршки факултет
Биљана Живановић

Учитељски факултет
Александра Милићевић

Факултет ветеринарске медицине
Весна Милићевић

Факултет организационих наука
Иван Грујић

Факултет политичких наука
Душица Стоилковић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Марица Радуловић

Факултет спорта и физичког васпитања
Јелена Стошић

Факултет за физичку хемију
Михајло Етински

Факултет цивилне одбране
Нинослав Стошић

Фармацеутски факултет
Слађана Станојковић

Физички факултет
Александра Петковић

Филозофски факултет
Љубомир Христић

Филолошки факултет
Дијана Стојковић

Хемијски факултет
Милош Филиповић

Шумарски факултет
Бојан Тубић