Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студенти > Награде за школску 1998/99. годину

Награде за школску 1998/99. годину

Награде „Студент генерације“ за школску 1998/99. годину добили су:

Архитектонски факултет
Александар Игњатовић

Биолошки факултет
Наташа Замуровић

Географски факултет
Златица Рајковић

Грађевински факултет
Љиљана Бојић

Дефектолошки факултет
Бранислава Поповић

Економски факултет
Александар Девић

Електротехнички факултет
Немања Петровић

Математички факултет
Мирјана Перовановић

Машински факултет
Влада Гашић

Медицински факултет
Јован Била

Пољопривредни факултет
Славица Ђоновић

Правни факултет
Владимир Цвијан

Рударско-геолошки факултет
Срђан Парлић

Саобраћајни факултет
Далиборка Станојевић

Стоматолошки факултет
Катарина Марјановић

Технички факултет у Бору
Јован Радмановић

Технолошко-металуршки факултет
Александар Цветковић

Учитељски факултет
Оливера Ђокић

Факултет ветеринарске медицине
Јожеф Кочиш

Факултет организационих наука
Драгана Мудрић

Факултет политичких наука
Милена Ђуричић

Факултет физичке културе
Марија Џелатовић

Факултет за физичку хемију
Ивана Адамовић

Фармацеутски факултет
Иван Ковачевић

Физички факултет
Иван Дојчиновић

Филозофски факултет
Бранка Савовић

Филолошки факултет
Предраг Обућина

Хемијски факултет
Данијела Бубало

Шумарски факултет
Ненад Кеча