Универзитет у Београду

Насловна > Сарадња > Међународна сарадња

Међународна сарадња

Međunarodna saradnja Успостављање, неговање и развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Универзитета у Београду. О томе јасно сведоче закључени споразуми о сарадњи са већим бројем иностраних универзитета на готово свим континентима, чланство у Европској aсоцијацији универзитета (ЕUА), Балканској ректорској мрежи, Дунавској ректорској конференцији (DRC) ,Медитеранској заједници универзитета (UNIADRION), Агенцији франкофоних универзитета (AUF), DAAD, Комисији за образовање Европског савета, UNESCO-у и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе.

Активности

Универзитет одржава билатералне везе са већим бројем иностраних универзитетских удружења, пружа подршку за учешће у Tempus и CEEPUS програмима, међународним конкурсима за доделу средстава за научна истраживања и развој образовног процеса, набавку материјалних средстава за унапређење високошколске наставе, остварује редовне контакте и сарадњу са струковним удружењима, као и удружењима за размену студената ради обављања летње и стручне праксе као што је IAESTE и другим. Универзитет у Београду учествује и на сајмовима образовања. При Универзитету у Београду делују Токио и ITO фондације из Јапана. ITO фондација додељује стипендије за усавршавање у Јапану најбољим студентима последипломских студија, док је Токио фонд Универзитета у Београду основан из средстава која је истоимена јапанска фондација 1988. године поклонила Универзитету. Из ових средстава се стипендирају најбољи студенти последипломских студија са факултета друштвених наука. Циљ донатора је да пружи подршку студентима који показују изванредне резултате на студијама и при реализацији својих пројеката у земљи и иностранству. Универзитет у Београду сарађује и са WUS-Austria, који такође пружа значајну подршку у остваривању међународне сарадње.

Страни студенти

На факултетима Универзитета у Београду студира на додипломским студијама велики број страних држављана. Највише их је на Медицинском и Стоматолошком факултету, где се настава и испити за стране студенте изводе на енглеском језику. На факултетима Универзитета у Београду велики број страних држављана студира на основу међудржавних програма о просветно-културној и научно-техничкој сарадњи. Највише их је на Филолошком, Економском, Филозофском и Факултету политичких наука, на којима обављају стручна и научна усавршавања у оквиру додипломских, последипломских и докторских студија, као и специјалистичких студија са и без права на стицање дипломе.