Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Сарадња > Сарадња са привредом

Сарадња са привредом

За успешну иновацију, конструктивна сарадња једнако је важна као и знање и креативност. Да би технолошке иновације имале примену која доноси додатну вредност друштву, потребна је помоћ спољних партнера. Радом са индустријом, државном управом, различитим организацијама и појединцима, знање и вештине чланица Универзитета доносе корист друштву.

Универзитет у Београду посвећен је пружању подршке за стварање окружења које подстиче сарадњу између привреде и науке. Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду представља кључни део Универзитета који подржава истраживања, иновације и сарадњу са привредом. Центар сарађује са бројним компанијама- од мултинационалних до малих и средњих предузећа и предузетника кроз успостављања уговорених и колаборативних истраживања, пружање техничке подршке компанијама као и кроз лиценцирање технологија и оснивање спин-оут компанија.
Универзитет у Београду има велики број примењених истраживачких центара у области електротехике, технологије, машинства, медицине, ветерине, хемије, физике, биологије, пољопривреде, екологије, шумарства, архитектуре, грађевине, рударства, итд. Истраживачке јединице Универзитета имају ресурсе и способности потребне за спровођење разновсних истраживања у сарадњи са привредом.
За више информација, контактирајте Центар за трансфер технологије.

Ugovorena istraživanja

Уговорена истраживања

Дијапазон могућности је изузетно широк: спровођење лабораториј- ских експеримената, приступ напредној опреми, базама података, ретким колекцијама, архивама, развојним методологијама, анкетама.

Kolaborativna istraživanja

Колаборативна истраживања

Ово је један од најбољих механизама за трансфер знања помоћу удружених истраживања, развоја технологије или путем иновативног пројекта.

Tehnička podrša i konsalting

Техничка подршка и консалтинг

Проналажење тима стручњака у области од интереса за компанију у циљу проналажења најадекватнијих решења.

Partnerstvo u spin-out kompanijama

Партнерство у spin-out компанијама

Проналажење тима стручњака у области од интереса за компанију у циљу проналажења најадекватнијих решења.

Spajanje nauke i privrede- STUB

Спајање науке и привреде- STUB

SCIENCE TO BUSINESS догађаји право су место да пронађете истраживаче са којима бисте сарађивали на новим идејама ваше компаније.

Licenciranje intelektualne svojine

Лиценцирање интелектуалне својине

Пронађите праве технологије са Универзитета у Београду за ваше пословање и обезбедите лиценцу.