Презентације

Међународни пројекти Универзитета у Београду (Начин финансирања и правна регулатива)

Prezentacije

Презентација представља сагледавање и утврђивање начина правдања трошкова међународних пројеката, као и указивање на досадашње финансијске и правне проблеме као и могућа решења.

Презентацију можете преузети на следећој адреси.

Финансијска правила Темпус пројеката

Prezentacije

Презентацију о финансијским правилима Темпус пројеката можете преузети на следећој адреси.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+