Erasmus+ Спорт

Еrasmus+ СПОРТ

Поглавље Спорт Еразмус+ програма намењено је подршци транснационалним пројектима односно сарадњи и решавању изазова у домену аматерског спорта, као што су допинг, насиље, расна и сви други облици нетолеранције и дискриминације, намештање утакмица, као и подршци унапређењу управљања, равноправности полова, инклузији, повећању физичких активности у циљу побољшања здравља, једнаком приступу спорту за све и др.

    У оквиру овог поглавља, подржане су три врсте пројеката:

  • колаборативна партнерства,
  • мала колаборативна партнерства и
  • непрофитни спортски догађаји

Институције из Србије могу да учествују као партнери у пројектима колаборативних партнерстава. Додатне информације о овом поглављу Еразмус+ програма могу се наћи на eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus