Erasmus+ KA3

КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Erasmus+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија.

    Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају:

  • могућности унапређења студијских програма,
  • модернизацију управљања институцијама високог образовања и
  • сарадњу високог образовања са друштвом.

Кључна активност 3 програма Erasmus+ намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Пројекти и активности овог дела програма имају циљ да:

  • унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу);
  • промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука да би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању;
  • допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и младих било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (Европа 2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса;
  • учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу да би се лакше пратила њихова успешност;
  • подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних огранизација у спровођењу јавних политика и сл.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовања Euroguidance  као и учешће у мрежи Eurydice (која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи) саставни је део кључне активности 3.

Мрежа Euroguidance

Мрежа Eurydice

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus