Erasmus+ KA2

TEMPUS IVКА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Erasmus+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија.

    Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају:

  • могућности унапређења студијских програма,
  • модернизацију управљања институцијама високог образовања и
  • сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

Напомена:
Учешће Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Erasmus+ Пројектима изградње капацитета у високом образовању за конкурсни рок 2017. године

Програм Erasmus+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности. Део кључне активности 2 односи се на пројекте Изградње капацитета у високом образовању. Ови пројекти могу бити заједнички и структурни, у зависности од ширине дефинисаних циљева. Један од обавезних услова за Структурне пројекте је учешће ресорног министарства за образовање. У том смислу, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја изразили су висок степен заинтересованости за учешће у пројектима из области структурних мера, као и у другим пријавама пројеката које имају за циљ унапређење квалитета образовања у целини.

Представници институција који желе да укључе Министарство у пријаве пројеката које припремају могу да се обрате до 15. децембра 2017. године путем мејла razvoj@mpn.gov.rs Сектору за развој образовања и међународну просветну и научну сарадњу (у копију мејла је потребно ставити Фондацију Темпус – Еразмус + канцеларију, neo_serbia@erasmusplus.rs).

Министарство ће одлуку о учешћу у пријавама пројеката донети почетком јануара наредне године, узимајући у обзир Стратегију развоја образовања, акциони план за спровођење Стратегије и претходно искуство у међународним пројектима подносиоца предлога.

Прелиминарна листа подржаних CBHE пројеката

Процедура за пријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Формулар за предпријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Списак потребне документације

Коначна листа подржаних пројеката изградње капацитета у високом образовању

КА2 – Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света.

Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Савези знања

Савези знања су пројекти који припадају кључној активности 2 и који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Пријаву за пројекат у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу. Пријаве се подносе једном годишње.

Више детаља о пријави пројеката савези знања на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обуке и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешког партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, за стручно и професионално образовање, школе, организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партерства).

Више информација о националном позиву за подношење пријава пројеката Стратешког партнерства у области образовања и обуке могу се наћи на сајту Фондацији Темпус.

Процедура за пријављивање пројеката Стратешког партнерства

Формулар за предпријављивање пројеката Стратешког партнерства

Прелиминарна листа подржаних пројеката - Стратешка партнерства

Списак потребне докуметнтације

Коначна листа подржаних пројеката

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus