Универзитет у Београду

Насловна > Сарадња > Erasmus+ КА2

Erasmus+ КА2

TEMPUS IVКА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Erasmus+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају, слично Темпусу,
• могућности унапређења студијских програма,
• модернизацију управљања институцијама високог образовања и
• сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Пројекти за изградњу капацитета могу да имају додатни део намењен за организовање мобилности студената и наставног особља, на основу међууниверзитетског споразума.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

Напомена:
Учешће Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Erasmus+ Пројектима изградње капацитета у високом образовању за конкурсни рок 2017. године

Програм Erasmus+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности. Део кључне активности 2 односи се на пројекте Изградње капацитета у високом образовању. Ови пројекти могу бити заједнички и структурни, у зависности од ширине дефинисаних циљева. Један од обавезних услова за Структурне пројекте је учешће ресорног министарства за образовање. У том смислу, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја изразили су висок степен заинтересованости за учешће у пројектима из области структурних мера, као и у другим пријавама пројеката које имају за циљ унапређење квалитета образовања у целини.

Представници институција који желе да укључе Министарство у пријаве пројеката које припремају могу да се обрате до 15. децембра 2016. године путем мејла razvoj@mpn.gov.rs Сектору за развој образовања и међународну просветну и научну сарадњу (у копију мејла је потребно ставити Фондацију Темпус – Erasmus+ канцеларију, neo_serbia@erasmusplus.rs).

Министарство ће одлуку о учешћу у пријавама пројеката донети почетком јануара наредне године, узимајући у обзир Стратегију развоја образовања, акциони план за спровођење Стратегије и претходно искуство у међународним пројектима подносиоца предлога.

Kоначна листа подржаних пројеката

Процедура за пријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Формулар за предпријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Списак документације потребне за пријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

КА2 – Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света.

Савези секторских вештина треба да имају најмање девет организација из најмање три програмске земље, укључујући две државе чланице ЕУ. Пријаву пројекта у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Пријаве се подносе једном годишње. Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Савези знања

Савези знања су пројекти који припадају кључној активности 2 и који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Савези знања треба да обухвате најмање шест независних организација из бар три програмске земље, од којих су бар две високошколске институције и бар два предузећа.

Пријаву за пројекат у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу. Пријаве се подносе једном годишње. Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези знања на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Erasmus+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешка партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, за стручно и професионално образовање, школе, организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партерства).

У стратешким партнерствима могу да учествују (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) и институције из партнерских земаља уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.