Erasmus+ KA2

КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Erasmus+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија.

    Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају:

  • могућности унапређења студијских програма,
  • модернизацију управљања институцијама високог образовања и
  • сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

Програм Erasmus+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности. Део кључне активности 2 односи се на пројекте Изградње капацитета у високом образовању. Ови пројекти могу бити заједнички и структурни, у зависности од ширине дефинисаних циљева.

Процедура за пријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Формулар за предпријављивање пројеката изградње капацитета у високом образовању

Информације о учешћу Универзитета у Београду у програму Erasmus+, кључна акција 2, као координатора или партнера на пројекту.

Ближе информације о учешћу ВШУ из Србије, укључујући и Универзитет у Београду, у пројектима различитих програма можете пронаћи у бази података Фондације Темпус на следећој адреси: projects.tempus.ac.rs.

КА2 – Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада. Постоје 3 врсте ових пројеката.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, док пројекти могу трајати две, три или четири године.

Више детаља о пријави овог типа пројеката можете пронаћи на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Савези знања

Савези знања су пројекти који припадају кључној активности 2. Установе из Републике Србије од конкурског рока 2018/19 могу да буду координатори или пуноправни партнери на овим пројектима . Два типа пројеката сарадње могу бити поднета у оквиру ове акције:

  • Савези знања
  • Европски универзитети

Више детаља о пријави овог типа пројеката можете пронаћи на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu

КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обуке и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешког партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, за стручно и професионално образовање, школе, организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партерства).

Више информација о националном позиву за подношење пријава пројеката Стратешког партнерства у области образовања и обуке могу се наћи на сајту Фондацији Темпус.

Процедура за пријављивање пројеката Стратешког партнерства

Формулар за предпријављивање пројеката Стратешког партнерства

Прелиминарна листа подржаних пројеката

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus