Универзитет у Београду

Насловна > Сарадња > Еразмус+ КА1

Еразмус+ КА1

TEMPUS IVКА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу да пријаве пројекте за размену студената, наставника и административног особља.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за размене не морају да поседују Еразмус повељу.

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Модел уговора који високообразовне институције из Србије (као парнерске земље) треба да склопе са институцијама из земаља Европске уније (програмске земље) како би конкурисале за размене студената и особља може се преузети са сајта ec.europa.eu

Услови сарадње са наведеним партнерским институцијама биће прецизирани потписивањем Интер-институционалног споразума (Inter-institutional agreement 2014-20[21] between institutions from programme and partner countries) од стране ректора Универзитета у Београду са сваком појединачном партнерском институцијом.

Процедура за пријављивање пројеката кредитне мобилности - 2017

Erasmus+ KA1 пријавни формулар – 2017

КА1 – Заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније.

Кључна активност 1 програма Еразмус+ пружа шансе држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус)

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за сада не морају да поседују Еразмус повељу за високо образовање.

Више детаља о пријави пројеката за заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције ec.europa.eu

Процедура за пријављивање заједничких мастер програма - 2017

Erasmus+ KA1 JMD пријавни формулар – 2017