Erasmus+ КА1

КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

У оквиру кључне активности 1 програма Erasmus+ високошколске институције из Србије могу да пријаве пројекте за размену студената, наставника и административног особља.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Erasmus+ за размене не морају да поседују Erasmus повељу.

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Erasmus+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Erasmus+.

Модел уговора који високообразовне институције из Србије (као парнерске земље) треба да склопе са институцијама из земаља Европске уније (програмске земље) како би конкурисале за размене студената и особља може се преузети са сајта ec.europa.eu

Услови сарадње са наведеним партнерским институцијама биће прецизирани потписивањем Интер-институционалног споразума (Inter-institutional agreement 2014-20[21] between institutions from programme and partner countries) од стране ректора Универзитета у Београду са сваком појединачном партнерском институцијом.

Процедура за пријављивање пројеката кредитне мобилности

Erasmus+ KA1 пријавни формулар

КА1 – Заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Erasmus+ високошколске институције из Србије могу бити партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније.

Кључна активност 1 програма Erasmus+ пружа шансе држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Erasmus Мundus)

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Erasmus+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Erasmus+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Erasmus+ за сада не морају да поседују Erasmus повељу за високо образовање.

Више детаља о пријави пројеката за заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције ec.europa.eu

Процедура за пријављивање заједничких мастер програма

Erasmus+ KA1 JMD пријавни формулар

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus