Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Сарадња > Erasmus+ Jean Monnet

Erasmus+ Jean Monnet

TEMPUS IVJean Monnet пројекти у оквиру програма Erasmus+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процесу европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Jean Monnet пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.

Према званичном Водичу програма Erasmus+, кључне области које могу бити обухваћене Jean Monnet активностима су:
• регионалне компаративне ЕУ студије,
• ЕУ студије комуникационих и информационих технологија,
• економске ЕУ студије,
• ЕУ студије историје,
• ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
• интердисциплинарне ЕУ студије,
• ЕУ студије међународних односа и дипломатије,
• ЕУ студије права и
• политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Jean Monnet пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:
• Jean Monnet модуле,
• Jean Monnet катедре,
• Jean Monnet центре изузетности,
• Jean Monnet подршку институцијама и асоцијацијама,
• Jean Monnet мреже (дебата са академским светом) и
• Jean Monnet пројекте за дебату са академским светом.

Jean Monnet пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света. Jean Monnet је једини део програма Erasmus+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Jean Monnet пројеката можете наћи на ec.europa.eu

Процедура за пријављивање Jean Monnet пројеката ERASMUS+ програма