Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Сарадња > CEEPUS програм

CEEPUS програм

CEEPUSCEEPUS је скраћеница за „Central European Exchange Program for University Studies“ (Средњеевропски програм универзитетске размене). Ово је програм академске размене студената и професора из Средње и Источне Европе који је започео 1993. Програм се заснива на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Основна обележја програма

Студентска размена се одвија у оквиру мрежа универзитета. Свака од мрежа има одређени број циљаних предмета. Сарадња се одвија на основу кореспонденције института и факултета појединих универзитета који су активни у истом предметном подручју.

Услови

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине, смештај, исхрану и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује.
Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве студенти и професори треба да се консултују с националном CEEPUS канцеларијом, као и са координаторима програма на свом факултету.
Више информација о самом програму као и списак Националних CEEPUS канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на страници CEEPUS програма www.ceepus.info

Детаљније информације

Програмом CEEPUS у Републици Србији руководи Национална CEEPUS канцеларија. Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне CEEPUS канцеларије www.erasmusplus.rs, или добити путем следећег мејла ceepus@tempus.ac.rs.

Информације за стране кандидате којима је одобрена стипендија

Пријављивање CEEPUS мрежа на Универзитету у Београду

Процедура за пријављивање мрежа на Универзитету у Београду
Пријавни образац за пријављивање CEEPUS мрежа на Универзитету у Београду

Отворен конкурс за мобилност унутар CEEPUS мрежа за 2017/18.