Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Органи > Веће института

Веће института

Веће института чине директори и по један представник института у саставу Универзитета у Београду, као и по један представник Већа групација Универзитета. Мандат чланова Већа института траје три године. Надлежности Сената су уређене Статутом.