Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и
трансдисциплинарне студије
Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Етички одбор Одбор за обезбеђење и
унапређење квалитета
Комисија за вредновање страних
студијских програма и признавање
страних високошколских исправа
Комисија за
универзитетска признања
Универзитетски омбудсман

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука (5):

1. др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор Правног факултета

2. др Владислав Пузовић, ванредни професор Православног богословског факултета

3. др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор Факултета политичких наука

4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета

5. др Раде Станкић, редовни професор Економског факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):

6. др Иванка Марковић, редовни професор Медицинског факултета

7. др Елена Кршљак, редовни професор Стоматолошког факултета

8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине

9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука (4):

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета

11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета

12. др Владимир Грујић, ванредни професор Математичког факултета

13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука (6):

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског факултета

15. др Драган Благојевић, редовни професор Грађевинског факултета

16. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору

17. др Александар Костић, редовни професор Рударско-геолошког факултета

18. др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор Саобраћајног факултета

19. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (3):

20. др Марјан Ивковић, научни сарадник Института за филозофију и друштвену терорију

21. др Саша Дујко, научни саветник Института за физику

22. др Небојша Николић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију

Представници студената (6):

23. Никола Јокић, студент Машинског факултета

24. Маргарета Смиљанић, студенткиња Факултета политичких наука

25. Матија Васић, студент Факултета политичких наука

26. Александар Ђурић, студент Медицинског факултета

27. Лука Марошанин, студент Фармацеутског факултета

28. Сања Николић, студенткиња Филолошког факултета

Представници оснивача (12):

29. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ

30. проф. др Драган Шкорић, редовни члан САНУ

31. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ

32. проф. др Зоран Радојичић

33. проф. др Милан Божић

34. проф. др Обрад Зелић

35. проф. др Момчило Павловић

36. проф. др Мина Зиројевић

37. др Живојин Ђурић, научни саветник

38. проф. др Бојан Јокић

39. проф. др Гојко Рикаловић

40. Душко Миленковић, дипл. правник

Представник ненаставног особља (1):

41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету ректора