Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и
трансдисциплинарне студије
Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Етички одбор Одбор за обезбеђење и
унапређење квалитета
Комисија за вредновање страних
студијских програма и признавање
страних високошколских исправа
Комисија за
универзитетска признања
Универзитетски омбудсман

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука (5):

1. др Татјана Јевремовић Петровић, редовна професорка Правног факултета
2. др Весна Вучинић, редовна професорка Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
3. др Гордана Стокић Симончић, редовна професорка Филолошког факултета
4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета
5. др Милојко Арсић, редовни професор Економског факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):

6. др Светислав Татић, редовни професор Медицинског факултета
7. др Југослав Илић, ванредни професор Стоматолошког факултета
8. др Сања Алексић Ковачевић, редовна професорка Факултета ветеринарске медицине
9. др Нада Ковачевић, редовна професорка Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука (4):

10. др Славиша Станковић, редовни професор Биолошког факултета
11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета
12. др Зоран Станић, редовни професор Математичког факултета
13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука (6):

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског факултета
15. др Ненад Зрнић, редовни професор Машинског факултета
16. др Јелица Протић, редовна професорка Електротехничког факултета
17. др Зоран Радојичић, редовни професор Факултета организционих наука
18. др Гордана Радивојевић, редовна професорка Саобраћајног факултета
19. др Весна Радојевић, редовна професорка Технолошко-металуршког факултета

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (3):

20. др Марјан Ивковић, виши научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију
21. др Вук Максимовић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
22. др Алексеј Тарасјев, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“

Представници студената (6):

23. Лазар Ковачевић, студент Машинског факултета
24. Милош Булајић, студент Факултета ветеринарске медицине
25 Мирослав Дешић, студент Факултета политичких наука
26. Димитије Збиљић, студент Рударско-геолошког факултета
27. Миленко Јовановић, студент Математичког факултета
28. Срђан Арбутина, студент Правног факултета

Представници оснивача (12):

29. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ
30. проф. др Драган Шкорић, редовни члан САНУ
31. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ
32. проф. др Зоран Радојичић, Медицински факултет
33. проф. др Милан Божић
34. проф. др Обрад Зелић
35. проф. др Момчило Павловић, Институт за савремену историју
36. др Мина Зиројевић, виши научни сарадник, Институт за упоредно право
37. __________________________________
38. проф. др Бојан Јокић, Факултет примењених уметности
39. проф. др Гојко Рикаловић, Економски факултет
40. Марјан Јовановић, саветник у Кабинету првог потпредседника Владе

Представник ненаставног особља (1):

41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету ректора