Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Савет Универзитета > Чланови Савета Универзитета у Београду

Чланови Савета Универзитета у Београду

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука:

1. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета

2. др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета

3. др Раде Кисић, редовни професор Православног-богословског факултета

4. др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор Факултета политичких наука

5. др Гордана Јовановић, редовни професор Филозофског факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука:

6. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета

7. др Александар Тодоровић, редовни професор Стоматолошког факултета

8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине

9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука:

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета

11. др Драгомир Станисављев, редовни професор Факултета за физичку хемију

12. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета

13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука:

14. др Снежана Маринковић, редовни професор Грађевинског факултета

15. др Бранко Ковачевић, редовни професор Електротехничког факулета

16. др Александар Јововић, редовни професор Машинског факултета

17. др Драган Игњатовић, редовни професор Рударско-геолошког факултета

18. др Љиљана Мојовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултетета

19. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука

20. др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор Шумарског факултета

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института:

21. др Антун Балаж, научни саветник Института за физику

22. др Марина Соковић, научни саветник Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић''

Представници студената:

23. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета

24. Владимир Смуђа, студент Факултета организационих наука

25. Дубравка Кахримановић, студент Филозофског факултета

26. Дамјан Ровинац, студент Факултета организационих наука

27. Никола Лазић, студент Факултета политичких наука

Представници оснивача:

28. проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

29. др Златибор Лончар, министар здравља

30. _

31. проф. др Петар Шкундрић

32. проф. др Драган Гламочић, саветник председника Владе Републике Србије

Представник ненаставног особља:

33. Владимир Марковић, самостални стручни сарадник у Стручној служби Универзитета.