Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука (5):

1. др Татјана Јевремовић Петровић, ванредни професор Правног факултета

2. др Владислав Пузовић, ванредни професор Православног богословског факултета

3. др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор Факултета политичких наука

4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета

5. др Весна Половина, редовни професор Филолошког факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):

6. др Иванка Марковић, редовни професор Медицинског факултета

7. др Елена Кршљак, редовни професор Стоматолошког факултета

8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине

9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука (4):

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета

11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета

12. др Владимир Грујић, ванредни професор Математичког факултета

13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука (6):

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског факултета

15. др Драган Благојевић, редовни професор Грађевинског факултета

16. др Александар Јововић, редовни професор Машинског факултета

17. др Александар Костић, редовни професор Рударско-геолошког факултета

18. др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор Саобраћајног факултета

19. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (3):

20. др Марјан Ивковић, научни сарадник Института за филозофију и друштвену терорију

21. др Марина Соковић, научни саветник Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић''

22. др Небојша Николић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију

Представници студената (6):

23. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета

24. Матија Васић, студент Факултета политичких наука

25. Миленко Јовановић, студент Математичког факултета

26. Ненад Зарић, студент Хемијског факултета

27. Јелена Бранковић, студент Факултета безбедности

28. Стефан Мицић, студент Грађевинског факултета

Представници оснивача (12):

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Представник ненаставног особља (1):

41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету ректора