Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Веће за студије при Универзитету

Веће за студије при Универзитету

Веће за студије при Универзитету чине представници већа групација, Већа института, програмских савета студија и један проректор који је уједно и његов председник.

Сенат образује програмски савет за сваки мултидисциплинарни студијски програм на Универзитету.

Мандат чланова Већа за студије при Универзитету траје три године.