Ко може да се обрати? Нормативни оквир за рад Важни правни акти

Универзитетски омбудсман

Универзитетски омбудсман: др Младен Милошевић, ванредни професор

Улога Универзитетског омбудсмана дефинисана је Правилником о Универзитетском омбудсману. Универзитетски омбудсман контролише, поступајући по наводима притужбе или по сопственој иницијативи, рад Универзитета у Београду, високошколских јединица у саставу Универзитета, осталих зависних правних лица и организационих јединица Универзитета, односно њихових органа, тела и служби.

Права и интереси чланова универзитетске заједнице које штити универзитетски омбудсман су:

  • Права, слободе, интереси и основна људска права и слободе загарнтовани Уставом Републике Србије, правилима међународног права, законима и другим правним актима који су на снази на простору Републике Србије
  • Права, слободе и интереси засновани на Статуту Универзитета у Београду, општим актима високошколских јединица у саставу Универзитета и другим универзитетским општим актима.

Приликом вршења контроле у погледу конкретних права, слобода и интереса чланова унверзитетске заједнице, Универзитетски омбудсман може да:

  • Даје савете о правним средствима којима је могуће обезбедити поштовање, односно спречити кршење права, слобода и интереса
  • Посредује између чланова универзитетске заједнице и Универзитета или јединица у саставу Универзитета, односно њихових органа, тела и служби који одлучују о правима, слободама и интересима.
  • Спроводи поступке утврђивања да ли постоји повреда права, слобода и интереса, те предузима одговарајуће мере ради њихове заштите.

Универзитетски омбудсман ће сарађивати са државним органима надлежним за заштиту права, слобода и интереса грађана у складу са општим актима који регулишу рад тих органа.

У свом раду Универзитетски омбудсман ће се придржавати етичког кодекса Универзитета у Београду и стандарда поступања Међународне асоцијације омбудсмана, као и начела независности, непристрасности, поверљивости и неформалности.

Стручни сарадник: Тамара Кнежевић