Приручник за младе истраживаче

У циљу промоције академске изврсности и друштвене одговорности у контексту развоја научноистраживачких капацитета високошколских установа, у оквиру ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потенцијала у високом образовању као допринос даљем развоју регије Западног Балкана“ (Re@WBC) припремљен је Академски приручник за младе истраживаче на енглеском језику. Сврха ове књиге је да младим истраживачима помогне у решавању неких питања типичних за рану фазу њихове каријере. Књигу у електронском облику можете преузети овде.