Награде

Награђивање научноистраживачког рада и књижевних остварења наставника и сарадника

Задужбина Веселина Лучића, чији је рад Универзитет у Београду обновио 1995. године, једном годишње додељује награду за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду у протеклој години, односно награду за најбоље књижевно остварење. Те награде носе назив „Награда Веселина Лучића“.

Награду Веселина Лучића за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2014. годину добила је др Данијела Васић, доцент на Филолошком факултету Универзитета у Београду, за научну монографију МЕСЕЧЕВА ПРИНЦЕЗА и др Душица Тодоровић Лакаве, ванредни професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду, за научну монографију PIRANDELLO IN FABULA.

Награду Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2014. годину добио је др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета, за књигу СОНЕТИ. ВАТРЕ.

Годишња награда „Марко Јарић“ за изузетне резултате у физици Фонд „Проф. др Марко В. Јарић“, чији су оснивачи породица Јарић, Физички факултет, Институт за физику у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Математички институт САНУ, додељује годишњу награду „Марко Јарић“ за изузетне научне резултете у физици.

Добитник награде „Марко Јарић“ за 2013. годину је Владан Вулетић за открића у области квантне оптике.