Догађаји

Седница Фондација

Ректорат Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу10:00

Састанак са продеканима за наставу

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Седница већа групације друштвено-хуманистичких наука

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Састанак са продеканима за наставу

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Задужбина Николе Спасића - додела награда

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала18:00

Конференција о европској перспективи Западног Балкана - Сем Фабрици

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала10:00

Седница већа групације друштвено-хуманистичких наука

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:30

Конференција-Секонс група - Родна равноправност

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала10:00

Дан задужбинара

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала13:00