Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Телефон 1:  011 3555 258

Телефон 2:  011 3058 954

Факс:  011 3055 289

Вебсајт:  www.imsi.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@imsi.rs

Адреса:  Кнеза Вишеслава 1, Београд

Директор:  др Соња Вељовић Јовановић

Помоћник директора за науку:  др Мирослав Николић

Пом. директора за стручне послове:  мр Радмила Јовковић


Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) основан је 1970. године као Центар за мултидисциплинарне студије, део Универзитета у Београду, са циљем да негује истраживање и едукацију постдипломаца у граничним дисциплинама и мултидисциплинарним наукама.

Делатност Института

Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) бави се интердисциплинарним истраживањима (основним и примењеним) у природним и техничко–технолошким наукама у следећим областима: материјали и хемијске технологије, животна средина и обновљиви извори енергије, ихтиологоја и аквакултура, биологија биљака, биофизика, неуронауке, биомедицинско инжењерство. Од око 90 запослених, више од 70 је истраживача, а међу њима 35 доктора наука. Укупна библиографија Института у десетогодишњем периоду броји преко 350 радова у међународним часописима (ISI листа) и преко 15 поглавља у књигама међународно реномираних издавача.

Институт има три истраживачко-организационе јединице:

  • -Одсек за науку о материјалима - проучавање феномена и процеса у области науке о материјалима, синтезом и карактеризацијом савремених материјала, као и развојем нових технологија производње и примене различитих материјала у електроници, индустрији грађевинских материјала, металургији и индустрији горивих ћелија.
  • -Одсек за науку о живим системима - састављен је од више истраживачких група које своја интердисциплинарна истраживања развијају у областима биљне биохемије, физиологије, молекуларне биологије и биофизике, електрофизиологије, неуронаука и биомедицинског инжењерства.
  • -Одсек за природне ресурсе и животну средину - основна истраживања из области ихтиологије и екофизиологије биљака, док су примењена истраживања усмерена ка аквакултури и одрживом управљању површинским водама, биоремедијацији земљишта и вода и обновљивим изворима енергије.