Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Телефон 1:  011 3555 258

Телефон 2:  011 3058 954

Вебсајт:  www.imsi.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@imsi.bg.ac.rs

Адреса:  Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд

Директор:  др Драгица Станковић


Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) основан је 1970. године као Центар за мултидисциплинарне студије, део Универзитета у Београду, са циљем да негује истраживање и едукацију постдипломаца у граничним дисциплинама и мултидисциплинарним наукама.

Делатност Института

Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) бави се интердисциплинарним истраживањима (основним и примењеним) у природним, техничко–технолошким и биотехничким наукама у следећим областима: материјали и хемијске технологије, животна средина и обновљиви извори енергије, ихтиологоја и аквакултура, наука о земљишту, биологија биљака, биохемија, биофизика и неуронауке. Укупна библиографија Института у четворогодишњем периоду броји преко 400 радова у међународним часописима (SCI листа) и преко 20 поглавља у књигама међународно реномираних издавача.

Институт има четри истраживачко-организационе јединице:

  • Одсек за науку о материјалима - проучавање феномена и процеса у области науке о материјалима, синтезом и карактеризацијом савремених материјала, као и развојем нових технологија производње и примене различитих материјала у електроници, индустрији грађевинских материјала, металургији и индустрији горивих ћелија.
  • Одсек за науку о живим системима - састављен је од више истраживачких група које своја интердисциплинарна истраживања развијају у областима биљне биохемије, физиологије, молекуларне биологије и биофизике, електрофизиологије и неуронаука.
  • Одсек за биологију и заштиту копнених вода - бави се карактеризацијом стања акватичних екосистема и популацијама риба у копненим водама Србије и испитивањем параметара и могућности коришћења слатководних организама као индикатора стања акватичних екосистема, примењујући различите методе.
  • Одсек за биљне, земљишне и нано системе - бави се разумевањем процеса искоришћавања минералних хранива у ризосфери и њиховог даљег коришћења у биљци, као и откривањем нових метаболичких функција минералних елемената у отпорности биљака на стрес; проучавањем природних и антропогених извора загађивача и њихов утицај на околину и биљке; разумевањем екофизиолошких адаптација биљака у процесу спонтане обнове нарушених екосистема (посебно пост-рударских земљишта) и изучавањем електронских, оптичких и транспортних особина молекула и нано-фазних система.