Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Институти >

Институт "Михајло Пупин"

Телефон 1:011 2776 222

Телефон 2:011 2781 222

Факс:011 2776 583

Вебсајт:www.imp.bg.ac.rs

Е-адреса:info@pupin.rs

Адреса:Волгина 15, Београд

Директор:Проф. др Сања Вранеш

IMP Научноистраживачки профил Института ''Михајло Пупин'' чини синтеза научног и експертског знања у широком спектру области као што су: електроника, аутоматика, процесно управљање, рачунарство, телекомуникације, дигитална обрада сигнала, информациони системи, софтверско инжењерство и роботика.

Институт је 100% у државном власништву, а своје приходе у највећем проценту (90-95%) остварује продајом производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту. Око 5-10% зараде остварује учешћем у научноистраживачким пројектима финансираним од стране Министарства за науку Републике Србије. Приближно 8% прихода Институт реализује по основу извоза производа и услуга.

Делатност Институтa

Институт нуди широк спектар производа и услуга. У складу са потребама корисника развијамо специфична хардверска и софтверска решења у информационо-комуникационим технологијама. Нудимо и услуге консалтинга, инжењеринга, израде прототипова, пројектовања и интеграције сложених система.

Понуда Инситута

Понуда Инситута "Михајло Пупин" обухвата бројна решења у домену информационо – комуникационих технологија меðу којима се истичу следећи производни програми:

  • Управљање процесима – DCS и SCADA системи (хардвер и софтвер), оптимизовани за велике и географски распрострањене системе у електропривреди, водопривреди и сл, као и системи за контролу и управљање у процесној индустрији.
  • Менаџерски информациони системи – Алати за одлучивање и подршку у доношењу инвестиционих одлука, наменски системи за претраживање база података, вишенаменске ERP апликације, GIS.
  • Управљање саобраћајем – Системи за наплату путарине на аутопутевима, управљање саобраћајем у великим градовима, аутоматско праћење возила базирано на GPS технологији, ITS.
  • Заштита информација – Крипто уредјаји, решења за заштиту комуникација у телефонским и радио мрежама.
  • Телекомуникације – Опрема за пренос података по водовима високог напона; Уредјаји за обраду и снимање говора; VF комуникације; Дизајн телекомуникационих мрежа
  • Компоненте за селекцију и стабилизацију фреквенције – за стандардне индустријске и специфичне намене, укључујући кристалне јединке, кристалне осцилаторе, кристалне филтре и магнетне материјале.

Захваљујући изузетној понуди производа и услуга, Институт "Михајло Пупин" представља поузданог савезника у потрази за техничким решењима која ће вас учинити конкурентнијим на тржишту.