Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Институти >

Електротехнички институт "Никола Тесла"

Телефон:011 3691 447

Факс:011 3690 823

Вебсајт:www.ieent.org

Е-адреса:info@ieent.org

Адреса:Косте Главинића 8а, Београд

Директор:др Драган Ковачевић

EINT Електротехнички институт Никола Тесла а.д. Београд је акредитован истраживачко развојни институт, регистрован за обављање научноистраживачке делатности у области техничко технолошких наука- електротехнике.

O Институту

Институт је основан давне 1936. године уз благослов Николе Тесле, са тенденцијом да увек буде живи храм науке и вечни споменик Теслином великом делу. Данас, у условима пуне кадровске, техничке и просторне опремљености, Институт представља високо позиционираног партнера у својој области на домаћем и међународном тржишту.

Делатност Електротехничког института "Никола Тесла"

Претежну делатност - истраживање и експериментални развој у техничко технолошким наукама Институт обавља кроз пет организационих делова: Центар за електроенергетске системе, Центар за аутоматику и регулацију, Центар за електроенергетске објекте, Центар за електромерења и Лабораторију за испитивање и еталонирање.