Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултети друштвено-хуманистичких наука

Ekonomski fakultet

Економски факултет

Прва високообразовна установа у региону са ACCA акредитацијом за основне студије.

Pravni fakultet

Правни факултет

Настава правних дисциплина у Србији започиње истовремено кад и високо школство.

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Православни богословски факултет

На Факултету постоји и капела светог Јована Богослова с редовним богослужењем.

Učiteljski fakultet

Учитељски факултет

Факултет има Смер за учитеље и Смер за образовање васпитача у предшколским установама.

Fakultet bezbednosti

Факултет безбедности

Заједно са Војном академијом реализује се и програм за стицање заједничке дипломе.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Године 2005. Дефектолошки факултет променио је назив у онај који данас носи.

Fakultet političkih nauka

Факултет политичких наука

Негује се интердисциплинарни и компаративни приступу образовању и настави.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Факултет спорта и физичког васпитања

У оквиру Факултета налази се и Музеј спорта основан 1979. године, као Музеј физичке културе.

Filozofski fakultet

Филозофски факултет

Један од најстаријих Факултета на Универзитету се 1974. године уселио у нову зграду на Студентском тргу.

Filološki fakultet

Филолошки факултет

Библиотеке свих катедри броје преко пола милиона књига и часописа.