Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Чланице > >Факултети > Факултети техничко-технолошких наука > Технички факултет у Бору

Технички факултет у Бору

Телефон 1:030 424 555

Телефон 2:030 421 663

Факс:030 421 078

Вебсајт:www.tf.bor.ac.rs

Е-адреса:office@tf.bor.ac.rs

Адреса:Војске Југославије бр. 12, Бор

Декан:Проф. др Нада Штрбац

Продекан за наставу:Проф. др Драган Манасијевић

Продекан за научно-истраживачки
рад и међународну сарадњу:Проф. др Дејан Таникић

Продекан за материјално-финансијско
пословање:Проф. др Радоје Пантовић

TFB Технички факултет у Бору, jeдини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета, основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије у време динамичног развоја Рударско-топионичарског басена Бор.

Делатност

Делатност Техничког факултета у Бору обухвата поље техничко-технолошких наука, а студије на овој високошколској установи организоване су у оквиру следећих студијских програма, акредитованих 2009. године:

  • рударско инжењерство (основне и дипломске-мастер академске студије)
  • металуршко инжењерство (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)
  • технолошко инжењерство (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)
  • инжењерски менаџмент (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)

Наставници и сарадници

Наставни кадар, који данас изводи наставу на Факултету ,чине већином познати и признати научни радници код нас и у свету, са високим индексом цитирања. Ова чињеница указује да компетентност наставника овог Факултета гарантује високи квалитет будућег кадра, почев од дипломираних инжењера до доктора наука.

Студије

Од оснивања до данас, на Факултету је дипломирало више од 1800 студената, специјалистичке студије је завршило 17 студената, магистарске студије 122 студента, а докторске дисертациије је одбранило 70 кандидата. Дипломирани инжењери са овог факултета данас раде као истакнути стручњаци и научни радници широм света.

Факултет организује и друге врсте усавршавања дипломираних стручњака при чему највећи значај имају семинари за иновације знања организованих према ускостручним областима и уз ангажовање најкомпетентнијих предавача из ових области.

Поред образовања, делатност Факултета усмерена је и на научно-истраживачки рад, којим су обухваћена фундаментална, развојна и примењена истраживања, а резултат тога су бројни штампани радови у иностранству и земљи, монографије, студије, пројекти, и др.