Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Технички факултет у Бору

Технички факултет у Бору

Телефон 1:  030 424 555

Телефон 2:  030 458 315

Факс:  030 421 078

Вебсајт:  www.tfbor.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@tfbor.bg.ac.rs

Адреса:  Војске Југославије бр. 12, Бор

Декан:  Проф. др Дејан Таникић


О Факултету

Технички факултет у Бору, jeдини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета, основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије.

Делатност Техничког факултета у Бору обухвата поље техничко-технолошких наука, а студије на овој високошколској установи организоване су у оквиру студијских програма, који су успешно акредитовани почев од 2009. године. На Техничком факултету у Бору студије на студијским програмима: рударско инжењерство, металуршко инжењерство, технолошко инжењерство и инжењерски менаџмент одвијају се на сва три нивоа студија.

Наставни планови на Факултету пратили су и прате најновија достигнућа у науци и технологији, тежећи константном развоју и осавремењавању. Такође, наставни планови и програми су конципирани тако да одговоре свим потребама и захтевима друштва и привреде са циљем образовања што компетентнијих инжењера.

Факултет организује и друге врсте усавршавања дипломираних стручњака при чему највећи значај имају семинари за иновације знања организованих према ускостручним областима и уз ангажовање најкомпетентнијих предавача из ових области.

Поред образовања, делатност Факултета усмерена је и на научно-истраживачки рад, којим су обухваћена фундаментална, развојна и примењена истраживања.