Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

Телефон 1:  011 3219 100

Телефон 2:  011 3219 101

Факс:  011 3248 681

Вебсајт:  www.rgf.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekan@rgf.bg.ac.rs

Адреса:  Ђушина бр. 7, Београд

Декан:  Проф. др Биљана Аболмасов


Рударско-геолошки факултет је образовно-научна установа у саставу Универзитета у Београду. Образује стручњаке на основним, специјалистичким, магистарским и докторским студијама. Уз то обавља иновације знања, стручног образовања и усавршавања из матичних области, као и научноистраживачки рад. До сада је на факултету дипломирало 6437 студената, магистрирало 590, специјализирало 17, а одбранило докторску дисертацију 448 кандидата.

О Факултету

Рударско-геолошки факултет у Београду је једини факултет у нашој земљи који школује инжењере за две различите области: геологију и рударство. Наши наставни програми су већ годинама усаглашени са програмима најпознатијих факултета и универзитета сличне или исте делатности у свету. Студије су мултидисциплинарне али и конкретне - оне припремају младе кадрове за различите задатке у пракси.

Студије

Данас је Рударско-геолошки факултет институција која испуњава стандарде савременог високог образовања и младим људима пружа могућност да се уз помоћ међународно признатих стручњака, врсних предавача и коришћењем савремене опреме и литературе образују за различита звања у оквиру рударске и геолошке инжењерске струке. Студирање на неком од смерова Рударско - геолошког факултета идеално је за младе људе који воле природу и изазов да је проучавају.

Осим стандардног школовања, рада у лабораторији и за рачунаром, будући инжењери рударства и геологије имају и теренску праксу као део обавезне наставе. Одлазак на терен је најлепши део наставних обавеза. У природном амбијенту, студенти се директно упознају са природним феноменима и процесима које проучавају. Заједнички боравак увек је прилика за дружење и успостављање комуникације измеду студената и наставног особља, што је један од основних предуслова успеха савремене наставе.